Hopp til hovedinnholdet

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på:

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.

Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning. 

Hvem kan få startlån?

 • økonomisk vanskeligstilte husstander 
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • personer med nedsatt funksjonsevne 

Kriterier

Det er visse kriterier som må oppfylles for å kunne få startlån. 

 • Bosatt i Skedsmo kommune:
  • Startlån kan kun gis til personer som allerede er bosatt i Skedsmo kommune.
 • Varig opphold i Norge:
  • Norsk/nordisk statsborger
  • EØS-borgere med varig oppholdstillatelse – etter 5 års opphold i Norge
  • Andre utenlandske statsborgere permanent oppholdstillatelse. Midlertidig oppholdstillatelse er ikke det samme.
 • Fast inntekt:
  • Fast arbeid med fast lønn. Vikarer er ikke fast ansatte – selv om de har arbeidskontrakt
  • ”Faste” vikarer er som regel ansatte som tilkallingsvikarer med varierende lønn = ikke fast inntekt.
  • Varig uførepensjon eller alderspensjon. Ingen andre ytelser fra nav er varige – av de som regnes som inntekt
 • Behovsprøvd:
 • Betalingsevne:
  • Søkere må ha god nok inntekt til å betale et boliglån i tillegg til livsopphold.
 • Annen gjeld:
  •  Søkere bør ikke ha for mye annen gjeld. Dette går utover betalingsevnen. Ved mye forbruksgjeld, vil det få betydning for vår vurdering av betalingsevnen/-viljen. 

Det kan være flere ting som har betydning og i noen tilfeller trenger vi ytterligere informasjon.

Kontakt

Telefon og åpningstid:  kl 8.00 – 16.00

Kontaktpersoner i Boligavdelingen:

Besøksadresse:
 • 3. etasje i Solheimsgata 18, 2000 Lillestrøm

På grunn av søknadsmengden i Skedsmo kommune, er det ikke kapasitet til å ha personlige samtaler med søkere. Søkere bes ta kontakt med saksbehandlere per telefon dersom de har spørsmål.

 

Før søknaden behandles

For at en søknad kan behandles, må følgende dokumentasjonsendes med søknaden:

 • Bekreftelse på faste inntekter ved kopi av lønnsslipper/utbetalinger fra NAV for de 3 siste månedene. Fast inntekt er kun fast lønn i fast arbeidsforhold med fast arbeidstid samt varig uføretrygd. Eksempler på inntekt som IKKE regnes med: arbeidsavklaringspenger, dagpenger, overgangsstønad, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad.
 • Skattemelding/selvangivelse og skatteoppgjør for de tre siste årene. Dersom en har fått restskatt, må kvittering for at denne er innbetalt sendes.
 • Bekreftelse på all nåværende gjeld med saldo, terminbeløp og løpetid/ nedbetalingsplan. Ved kredittkortgjeld; kopi av siste faktura.
 • Bekreftelse på eventuell egenkapital – for eksempel kontoutskrift.
 • Kopi av legitimasjon – helst pass. Dersom søker(e) ikke er nordisk(e) statsborgere må det leveres dokumentasjon på varig oppholdsrett/permanent oppholdsstillatelse.
 • Kopi av arbeidskontrakt dersom søker(e) har vært ansatt kortere enn 2-3 år.
 • Ved refinansiering eller kjøp av konkret bolig; kopi av verdivurdering/takst for den aktuelle boligen.
 • Kopi av skifteavtale dersom det er snakk om samlivsbrudd dersom dette er aktuelt – ved for eksempel felles eid bolig.
 • Kopi av medisinske opplysninger dersom dette er aktuelt.