Hopp til hovedinnholdet

Lærlingplass

Lærlingplasser 2018

 • 10 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget, med læretid i barnehage og skole/SFO
 • 10 lærlinger i helsearbeiderfaget, med læretid i sykehjem, hjemmetjeneste og miljøarbeidertjenester for voksne
 • 2 lærlinger i byggdrifterfaget, med læretid i eiendomsavdelingen
 • 2 lærlinger i hestefaget, med læretid på Sørum fritidsgård (NB! Vi kan ikke hjelpe med stallplass eller bolig)
 • 1 lærling i anleggsgartnerfaget, med læretid i parkavdelingen
 • 1 lærling i IKT -servicefaget, med læretid i den sentrale IKT-avdelingen 
 • 1 lærling i institusjonskokkefaget, med læretid på vårt sentralkjøkken

Hvordan søke?

Du kan søke via vår rekrutteringsportal.

Vi har søknadsfrist på våre lærlingplasser 1. mars årlig.

Når er oppstart?

Dette er likt utlikt fra fag til fag, men alle lærlingene starter opp i perioden juli - september.

Hvis du blir lærling hos oss, tilbyr vi:

 • Skolerte veiledere med høy kompetanse
 • Elektronisk opplæringbok (OLKweb) - og PC ved behov
 • Lønn under utdannelse
 • Individuell oppfølging
 • Allsidig arbeidserfaring
 • Et stort lærlingemiljø

Spørsmål

Generelle spørsmål kan rettes til lærlingkoordinator Trine Waltoft, tlf. 66 93 83 29 eller per e-post til: personal@skedsmo.kommune.no.