Hopp til hovedinnholdet

Båndtvang

Båndtvangbestemmelser for hunder i Skedsmo kommune.

Vi ønsker å:

  • fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensyn til sikkerhet, trygghet og alminnelig ro og orden,
  • redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten,
  • forhindre at spesielt barn blir skremt av hunder.


Om båndtvang

  • Hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet i tilknytning til boligområder og handleområder,
  • i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon,
  • på og ved turstien (hovedtraséen/ merket skiløype fra innfartsparkering i Tæruddalen og inn til Ringdalshytta), samt på flomvollen rundt Lillestrøm.
  • Hunder har ikke adgang til barnehager og skolegårder uten etter særskilt avtale med den som er ansvarlig for barnehagen eller skolen. 

Forskrift om hundehold i Skedsmo   (se også presisering av pkt. 2c i forskriften)

Hundeloven