Hopp til hovedinnholdet

Utleie av idrettsanlegg

Leie og booking - kontakt Kultursektoren

Søke om treningstid (sesongleie)

Sesongleie gjelder for flerbrukshall, gymsal, svømmehall og spesialrom.

Søknadsfrist for leie er 1. april hvert år. Organisasjoner må søke via søknadsskjema som åpnes 1. mars.
 

Tildelingsprosessen

Hva sker når i tildelingsprosessen? 

  • April: Skedsmo kommune og Skedsmo Idrettsråd tildeler treningstid 
  • Mai: Utsendelse av utkast til treningstid til søkere med innkalling til informasjons- og byttemøte
  • Slutten av mai: Informasjons- og byttemøte
  • Tidlig i juni: Eventuelle endringer
  • Juni: Endelig tildeling av treningstid legges ut på innbyggerportalen.
 

Se retningslinjer for tildeling og fordeling av treningstid for mer informasjon om hvem som kan søke og saksgangen rundt tildeling og fordeling. 

For leie, og "tillitsutleie" så gjelder følgende retningslinjer for utleie av kommunale eiendommer.

Booking av enkelttimer

På grunn av begrenset bemanning og tilsyn i hallene er kun Skedsmohallen prioritert til utleie av enkelttimer til trening og private arrangementer. Enkelttimer kan ikke bookes i de andre hallene.

Gå inn på Kalendervisning av daglige aktiviteter og helgearrangementer for å se om tiden er ledig.

Ved booking av enkelttimer, send henvendelse til Kultursektoren

 

 

For den generelle tildelingen av idrettsanlegg, se fordeling av treningstid i kommunale anlegg (timeplan).

På grunn av kamper og arrangementer kan det forekomme unntak fra timeplanen. Se kalendervisning av daglige aktiviteter og helgearrangementer.

Søke om halltid for kamper og arrangementer

For å søke om halltid for kamper, arrangementer eller faste treningstider i helg, send henvendelse til Kultur.

Tildeling behandles fortløpende gjennom hele året. Kamper og arrangementer prioriteres foran trening.