Hopp til hovedinnholdet

Borgerlig vigsel

Skal du gifte deg?

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. For innbyggere i Skedsmo kommune vil vigsler skje i rådhuset i Lillestrøm, Jonas Liesgate 18, 2001 Lillestrøm.

Hva koster det?

Borgerlig vigsel er gratis.

Bestille tid

 1. Det første som må gjøres er fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. 
 2. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.
 3. Orginal prøvingsattest må sendes i brev til: Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.
 4. Når vi har mottatt gyldig prøvingsattest kan du bestille tid for vielsen.
  Send bestillingen din til postmottak@skedsmo.kommune.no 
Bestillingen må inneholde:
 • navn på brudeparet
 • ønsket dato og tidspunkt (se tidspunkt under)
 • språk (engelsk eller norsk) tolk for andre språk er brudeparet selv ansvarlig for å skaffe
 • antall gjester

Bestilling av tidspunkt for vigsel må gjøres senest to uker før ønsket dag.
Sett gjerne opp alternative datoer dersom førstevalget skulle være opptatt.

Det er dessverre ikke mulig å bestille tid per telefon. Vi sender deg et bekreftelsesbrev når tiden for din vielse er bestilt.

Når kan du vies?

Vielsene vil i utgangspunktet foregå på følgende tidspunkt:
 • kl. 12-15 fredager i partallsuker
  (unntak: uke 9 i stedet for uke 8, uke 25 i tillegg, uke 41 i stedet for uke 40)
 • kl. 12-15 første lørdag i måneden
  (unntak: uke 32 i stedet for uke 31 og uke 41 i stedet for uke 40)
Vi tilbyr ikke vigsler i skolens vinterferie (uke 8), påsken, uke 26-31, høstferien (uke 40), julaften, romjulen og nyttårshelgen.

Hvor foregår seremonien?

 • Vielser vil foregå i et egnet rom i Skedsmo rådhus i Lillestrøm.
 • Rådhuset sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys.
Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter i Rådhuset.

Gjennomføring

 • Brudeparet må møte opp 10-15 minutter før seremonien starter.
 • Begge brudefolkene skal før seremonien legitimere seg med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde).
Seremonien

 • Seremonien gjennomføres ved at brudeparet møter vigsleren i vigselsrommet. Mens begge er til stede, skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk.
 • Minst to vitner skal være til stede under vigselen og vitnene må være myndige.
 • Hvis seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag må dere avtale dette på forhånd.
 • Seremonien kan vare opptil 20 minutter og vigsleren skal lese opp det borgerlige vigselsformularet