Hopp til hovedinnholdet

Borgerlig vielse

Skal du gifte deg?

Fra 1. januar 2018 overtok kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. For innbyggere i Skedsmo kommune vil vigsler skje i rådhuset i Lillestrøm, Jonas Liesgate 18, 2001 Lillestrøm.

Hva koster det?

Borgerlig vigsel er gratis.

Bestille tid

 1. Det første som må gjøres er fylle ut egenerklæringer, forlovererklæringer og attester. 
 2. Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
 3. Dersom begge har personnummer og dere har benyttet skatteetatens digitale prøveattest for norske borgere, kan dere i Altinn videresende attesten til postmottak@skedsmo.kommune.no. Attester mottatt pr. post, leveres enten på Skedsmo rådhus eller sendes til: Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.
 4. Når Skatteetaten har foretatt prøvingen kan dere bestille tid for vielsen.
  Send bestillingen din til postmottak@skedsmo.kommune.no 
 5. Endelig bekreftelse på vielse sendes når kommunen har mottatt skriftlig bestilling og prøvingsattest.
Bestillingen må inneholde:
 • navn og adresse på brudeparet
 • ønsket dato og tidspunkt (se tidspunkt under)
 • språk (engelsk eller norsk) olk for andre språk er brudeparet selv ansvarlig for å skaffe
 • antall gjester

Bestilling av tidspunkt for vigsel må gjøres senest to uker før ønsket dag.
Sett gjerne opp alternative datoer dersom førstevalget skulle være opptatt.

Når kan du vies?

Vielsene vil i  første halvår 2019 foregå på følgende tidspunkt:
 • kl. 12-15 følgende fredager
  • 21. juni 
 • Høsten 2019 foregår vielsene hver 3. fredag med oppstart fra uke 32.
  • 9. august
  • 30. august
  • 20. september
  • 11. oktober
  • 1. november
  • 22. november
  • 13. desember
 • kl. 12-15 første lørdag i måneden (høsten 2019)
  • 10. august
  • 7. september
  • 12. oktober
  • 2. november
  • 7. desember
Vi tilbyr ikke vigsler i uke 26-31, høstferien (uke 40), julaften, romjulen og nyttårshelgen.

Hvor foregår seremonien?

 • Vielser vil foregå i et egnet rom i Skedsmo rådhus i Lillestrøm.
 • Rådhuset sørger for det praktiske som oppsett, blomster og lys.
Dere må ta høyde for å tilpasse seremonien til andre begivenheter i Rådhuset.

Gjennomføring

 • Brudeparet må møte opp 10-15 minutter før seremonien starter.
 • Begge brudefolkene skal før seremonien legitimere seg med gyldig legitimasjon (pass, førerkort, bankkort med bilde).

Seremonien

 • Seremonien gjennomføres ved at brudeparet møter vigsleren i vigselsrommet. Mens begge er til stede, skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk.
 • Minst to vitner skal være til stede under vigselen og vitnene må være myndige.
 • Hvis seremonien skal inneholde et kunstnerisk innslag må dere avtale dette på forhånd.
 • Seremonien kan vare opptil 20 minutter og vigsleren skal lese opp det borgerlige vigselsformularet