Hopp til hovedinnholdet

17. mai-program 2019

Kart over togrutene

Fellesprogram for Skjetten-området

08:00   Flaggheising ved tilsynsvakt og FAU

09:00  Kiosksalget starter på Skjetten skole.

09:15 Elevene møter i skolegården på Skjetten skole. Korpset spiller. 

09:30   Fellessamling i skolegården på Skjetten skole. Velkommen ved FAU-leder på Gjellerås.

 • Korpsene spiller. Allsang ”Norge i rødt hvitt og blått”.

09:45  Avmarsj for fellestoget.
10:30 Toget ankommer Skjetten.

Rekkefølge i toget:

 1. Politiet
 2. Strømmen og Skjetten skolekorps- hovedkorpset
 3. Stav skole
 4. Gjellerås skole
 5. Strømmen og Skjetten skolekorps- rekruttkorpset
 6. Sjetten skole
 7. Strømmen og Skjetten skolekorps- aspirantkorpset
 8. Barnehagene.

Toget følger denne ruta:

Skjettenveien til Kasjotten, ned Nordbyveien nesten til til rødt stabbur. Til venstre inn gangvei i Nordbyveien og ut til kanten mot Karisveien ved hus nr. 125. Følger gangvei  til  Grendehuset i Karisveien rett opp Karisveien til Gjellerås skole. Her stopper Gjellerås.

Politi og Skjetten fortsetter gangveien videre opp til Stav, gjennom Grinda og Skjettenveien tilbake til Skjetten skole.

Gjellerås skole

08:00 Flaggheising ved tilsynsvakt og FAU.

09:15 Elevene møter i skolegården på Skjetten skole. 

09:30 Fellessamling i skolegården på Skjetten skole.

 • Velkommen ved FAU-leder  på Gjellerås skole
 • Tale for dagen ved elev fra Gjellerås skole.
 • Korpsene spiller. Allsang ”Norge i rødt, hvitt og blått”, ja vi elsker.

09:45: Avmarsj for fellestoget.

10:30 Toget ankommer Gjellerås skole.

 • Utdeling av is
 • Kiosksalg
 • Underholdning av 4. trinnet.

ca 13:00 Arrangementet avsluttes.

Stav skole

08:00 Frokost for avgangselevene i samlingssalen.

Etter dette: Se fellesprogrammet for Skjetten-området.

Skjetten skole

 08:00 Flaggheising ved tilsynsvakt og FAU.

09:15 Elevene møter i skolegården på Skjetten skole. 

09:30 Fellessamling i skolegården på Skjetten skole.

 • Velkommen ved FAU-leder  på Gjellerås skole.
 • Korpsene spiller. Allsang ”Norge i rødt, hvitt og blått”", Ja vi elsker".

09:45: Avmarsj for fellestoget.

10:30 Toget ankommer Skjetten skole.

 • Utdeling av is
 • Kiosksalg
 • Underholdning av 4. trinnet.

ca 13:00 Arrangementet avsluttes.

Fellesprogram for Strømmen

08:00 Flaggheising ved speiderne.
09:00 Bekransning av bautaen ved Strømmen kirke v/ Lions Club, Strømmen. Tale for dagen. Sentrumkirken Brass spiller.
09:30 Gudstjeneste i Strømmen kirke ved kantor Eli Stange Synnes og sokneprest Anne Dalen. Sentrumskirken Brass spiller.
11:45 Frammøte på Sagdalen skole for elever fra Frydenlund, Sagdalen, Bråtejordet skole og barnehagene. Oppstilling i henhold til oversikt.

 • Velkommen v/rektor Toril Wangen Hexeberg. Elev ved Frydenlund ungdomsskole presenterer skolens nye fane.
 • Tale for dagen v/elevrådsleder Oda Høyensvoll Fauske og nestleder Herman Schultz Larsen på Sagdalen skole 
 • Allsang og korpsspill: ”Norge i rødt, hvitt og blått”.
 • Underholdning ved 5. trinn 
 • Tale for dagen v/elevrådsleder Tor Sigurd Dahlen, Bråtejordet skole
 • Allsang og korpsspill: ”Ja, vi elsker”, tre vers. 

12:15 Avmarsj fra Sagdalen skole. 

Toget går Skolegata – Strømsveien – Kirkealleen – Gamle Strømsvei om Stalsberg Bo- og Behandlingssenter (fellessang med korpsspill: ”Norge i rødt, hvitt og blått”) – Kastellveien – Ekraveien – Stalsberggata – Lerdalsgata – Strømsveien – Skolegata – tilbake til Sagdalen skole.


13:00 17. mai-konsert ved Sentrumkirken Brass. Foreldrene på 5. trinn selger kaffe og kaker, og arrangerer leker for barna.

ca 15:00 Arrangementet på Sagdalen skole avsluttes.

Eget opplegg på Frydenlund skole for skolens elever med familie. 

Bråtejordet skole

10:30 Frokost for avgangselevene i samlingssalen på Sagdalen skole.

Asak skole

08:00 Flaggheising på Asak skole v/rektor og leder for 17. mail komiteen. Skedsmo skolekorps spiller.
09:00 Toget går fra Asak skole opp Veslefjellet og ned Branderudveien. Bevertning starter. Skedsmo skolekorps spiller. Toget stopper ved amfiet på Asak skole.
09:45 Det ønskes velkommen v/leder av 17. mai komiteen. Allsang og Skedsmo skolekorps spiller. Korpset takkes av. Underholdning ved 1 – 4 trinn. Tale for dagen ved 7. trinn. Kåring av årets 17. mai rop og premiering av beste klasse.
10:30 Åpning av leker, hesteskokast og loddsalg.
11:30 Kåring av årets ildsjel. Underholdning av elever. Over Enga synger.
12:30 Utdeling av premier fra loddsalg. Premiering av vinnerne i hesteskokasting.
13:00 Det offisielle programmet avsluttes.

Fellesprogram for Skedsmokorset

10:40 Frammøte og oppstilling for 17. maitoget på Skedsmo Stadion.
11:00 Velkommen ved 17. maikomiteen. 

 • Felles sang. "Ja, vi elsker" og "Norge i rødt, hvitt og blått". Dirigent for korpsene på stadion vil være Hilde Møller. 

11:15 Avmarsj for fellestoget.
Togrute:
Skedsmo stadion – Steinbråteveien – Presthagaveien – Huseby Gård – Skedsmotun - Trondheimsveien

Toget deles etter Skedsmotun. Brånås fortsetter rett fram ved Håkensen Maskin, de tre andre går Trondheimsveien til rundkjøringa ved Circle K der de så går hver sin retning.

17. maitoget er et barnetog. Vi ber derfor om at foreldrene ikke går i toget, men deltar ved å heie til togdeltakerne fra sidelinja.

Etter at toget har delt seg kan de som ønsker gå etter barnetoget til hver enkelt skole.

Korps og togoppsett: 

 1. Vardeåsen skole med Tut og Blæs. 
 2. Sten-Tærud skole med Skedsmo skolekorps aspirant- og juniorkorps.
 3. Åsenhagen med Skedsmo Janitsjarorkester.
 4. Brånås skole med Skedsmo Skolekorps' hovedkorps

Innbyrdes rekkefølge for hver skole: 7. trinn med flaggborg,1.,2.,3.,4.,5.,6. trinn., barnehagene.

Brånås skole

08:00 Flaggheising.
10:40 Frammøte og oppstilling for 17. mai toget på Skedsmo Stadion.
12:00 Toget ankommer Brånås skole med korpset.
 • Utdeling av is til barna i toget.
12:15 Arrangementet begynner.
 • Velkommen ved 17. mai kommiteen
 • Tale for dagen ved elevrådet.
 • Underholdning ved 2. trinn.
 • Leker og loddsalg.
 • Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.
14:00 Loddtrekning.
14:15 Arrangementet avsluttes.
 
Alle oppfordres til å ta med bord og stoler og mynter til lodd. Betal gjerne med Vipps.

Sten-Tærud skole

08:00 Flaggheising.
10:40 Frammøte og oppstilling på Skedsmo Stadion.
11:00 Det ønskes velkommen.
11:15 Avmarsj. Se fellesprogrammet for togruten. Toget deles etter Skedsmotun og går så til hver sin skole (ved Håkensen Maskin og Circle K).
12:00 Toget ankommer Sten-Tærud skole med Skedsmo Skolekorps’ aspirant- og juniorkorps  
 • Velkommen ved 17. mai komiteen. 
 • Korpset spiller.
 • Tale for dagen
 • Leker og loddsalg.
 • Salg av is, brus, pølser, kaker og kaffe.
13:30 Loddtrekning.
14:00 Arrangementet avsluttes.
 
Ta med bord og stoler!

Tæruddalen skole

09:00 17. mai frokost i sambrukssalen for 10. trinn.

Vardeåsen skole

10:15 Tut og Blæs avmarsj fra Vardeåsen nærmiljøsenter til Skedsmo stadion.
10:40 Frammøte og oppstilling for 17. maitoget på Skedsmo Stadion.
11:00 Velkommen ved 17. maikomiteen.

 • Korpsene spiller sammen ”Ja, vi elsker” og ”Norge i rødt, hvitt og blått”.

11:15 Avmarsj for fellestoget.
12:15 Toget ankommer Vardeåsen nærmiljøsenter, og arrangementet starter. 

 • Elevene underholder.
 • Leker.
 • Lotteri.
 • Salg av kaker, brus, kaffe.

13:00 Konsert ved Tut & Blæs.
14:30 Arrangementet avsluttes.

Alle oppfordres til å ta med bord og stoler.

Åsenhagen skole

08:00 Flaggheising.
10:40 Oppmøte på Skedsmo stadion.
11:00 Velkommen ved 17. mai komiteen.
11:15 Avmarsj fellestog.
12:00 Toget ankommer skolen. Korpset spiller.
12:10 Taler, servering, konkurranser, leker og loddsalg.
14:30 Arrangementet avsluttes.
 
Ta med bord og stoler. Velkommen.

Fellesprogram for skolene i Lillestrøm

09:45 Elevene ved Volla skole samles på skolen. Byorkesteret spiller.

09:30 Elevene ved Vigernes skole samles på skolen. Lillestrøm skolekorps spiller.

09:55 Elevene ved Kjellervolla har avmarsj fra skolen. Møter Kjeller ved Volla barnehage og Volla skole i krysset Parkalleen / Brandvoldgata. Kjellervolla følger etter Kjeller i toget.

09:40 Elevene ved Kjeller skole samles ved Volla barnehage. Lillestrøm skolekorps junior og aspiranter spiller.

10:05 Volla skole går Parkalleen – Brandvoldgata – Voldgata.

10:00 Vigernes skole går følgende rute:
Eriksgt. - Roald Amundsensgt- Sørumsgt. Nittedalsgt. – Solheimsgt. - Voldgt.

10:00 Kjeller skole går følgende rute:
Vestbygata, Henrik Wergelandsgate, Brandvollgata og møter Volla skole i krysset Parkalleen/Brandvoldgata, Voldgata, Storgata.

09:50 Elevene ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter møter i krysset Voldgt/Storgt overfor Storgata 1.

10:15 Grunnskolen Oslo Kristne Senter går inn etter Vigernes ved Voldgata.

10:20 Fellestoget med Volla skole i spissen går følgende rute:
Storgt. - Gjerdrumsgt. - Kjerulfsgt. – Hagebyvn. - Alex. Kiellandsgt. -  fram til Stortorvet.

Skolene går i denne rekkefølgen:

 1. Volla
 2. Vigernes
 3. Grunnskolen OKS
 4. Kjeller
 5. Kjellervolla

Det er ikke anledning for søsken og foreldre å gå inn i toget.

11:00 Fellestoget ankommer Stortorget.

 • Tale for dagen ved ordfører Ole Jacob Flæten og Ole-Martin Haugslid Øyen, rektor på Volla skole, og Sverre Stenbæk, elev ved Volla skole.
 • Sang ved Elise Fosjord Johannessen, elev ved Volla skole.
 • Allsang: «Ja, vi elsker», «Norge i rødt, hvitt og blått». v/Lillestrøm byorkester og Lillestrøm skolekorps

Konferansier: Ole-Martin Haugslid Øyen, rektor på Volla skole
Publikum oppfordres til å bli på Stortorget til arrangementet er ferdig.

11:20 Fellesarrangementet avsluttes.

Etter fellesarrangementet på Stortorget går elevene på Volla skole samlet tilbake til skolen.

Vigernes skole

09:30 Elevene ved Vigernes skole samles på skolen.

 • Oppstilling klassevis.
 • 17.mai-tale ved elevrådsleder.

10:00 Toget går fra skolen
11:00 Toget stopper ved Stortorget, taler og sang
12:00 Arrangement på Vigernes skole.

 • Leker for barna
 • Salg av lodd, pølser kaffe, kaker, is og brus.

14:00 Arrangementet avsluttes.

Volla skole

09:45 Elevene ved Volla skole samles på skolen.
10:05 Volla skole går Parkalleen – Brandvoldgata – Voldgata.
10:20 Fellestoget går fra enden av Storgata
11:00 Toget stopper ved Stortorvet, taler og sang.
11:20 Volla går samlet tilbake til skolen.
11:30 Arrangement på Volla skole.

 • Lek, lodd og konkurranser!
 • Salg av kaffe, kaker, is, brus, lodd og heliumballonger.

14:00 Arrangementet avsluttes

Kjellervolla skole

09:15 Frokost i samlingssalen for elevene på 10. trinn.
09:55 Avmarsj fra skolen. Møter Kjeller ved Volla barnehage og Volla skole i krysset Parkalleen / Brandvoldgata. Kjellervolla går sist, etter Kjeller i toget.

Kjeller skole

09:40 Elevene ved Kjeller skole samles ved Volla barnehage.

10:00  Kjeller skole går følgende rute:

Vestbygata - Henrik Wergelandsgate - Brandvollgata og møter Volla skole i krysset Parkalleen/Brandvoldgata, Voldgata-Storgata. Kjellervolla skole går bak Kjeller skole.

11:00  Fellestoget ankommer Stortorget.

 • Taler og allsang. Se fellesprogram.
 • Fellesarrangementet avsluttes.

12:00 Arrangement på Kjeller skole.

 • taler
 • leker
 • kiosk
 • underholdning
 • loddsalg

14:30 Arrangementet avsluttes.

Grunnskolen Oslo Kristne Senter

09:50 Elevene ved GOKS møter i krysset Voldgt/Storgt overfor Storgata 1.
10:15 Grunnskolen Oslo kristne senter går inn etter Vigernes ved Voldgata.
10:20 Fellestoget  går følgende rute:
Storgata- Gjerdrumsgt. - Kjerulfsgt. – Hagebyvn. - Alex. Kiellandsgt. - Solheimsgt. fram til Stortorget.
11:00 Fellestoget ankommer Stortorget.

 • Taler og allsang. Se fellesprogram.

11:20 Fellesarrangementet avsluttes. 

11:30 Etter fellesarrangementet møter elever og foreldre på Grunnskolen Oslo kristne senter. 
Sulten etter toget? Salg av pølser og brus på skolen før samlingen i storsalen på OKS. 

12:30-13:00 17.mai-festprogram i storsalen
13:00-15:00 17.mai-festen fortsetter – inne og ute, kafeteria. 

 • Salg av brus, pølser, is, kaffe og kaker
 • Leker og moro for barn i alle aldre. 
 • Loddsalg med masse gevinster!

15:00 - Loddtrekning i Storsalen 

 

Fellesprogram for Lillestrøm

11:30 Friluftsgudstjeneste på Solplassen utenfor Lillestrøm kirke. Lillestrøm byorkester spiller. Tradisjonell vaffelservering og bevertning.

14:00 Russetoget går fra Skedsmo Videregående skole – Vestbygata –
Alexander Kiellandsgate – Parkalleen – Storgata – Torvgata til Torvet.
 
16:00 17. mai konsert med Lillestrøm musikk-korps i Teatersalen på Lillestrøm kultursenter. Gratis inngang.

Velferdssentralene

Helse/velferdssentralene holder åpent for pensjonister etter barnetoget.
Møt opp på: 

 • Skedsmokorset: Huseby gård
 • Strømmen: Strømsveien 66 b
 • Lillestrøm: Kjerulfsgate 38

Det blir servering av kaffe og noe å bite i.

17 mai sanger


JA VI ELSKER
Ja, vi elsker dette landet, som det stiger frem.
Furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor,
:/: og den saganatt som senker drømmer på vår jord. :/:

Norske mann i hus og hytte. Takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet mødrene har grett.
:/: har den Herre stille lempet så vi vant vår rett. :/:

Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir
:/: også vi når det blir krevet for dets fred slår leir. :/:

VI ERE EN NASJON VI MED
Vi ere en nasjon vi med, vi små en alen lange.
Et fedreland vi frydes ved, og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser hvor godt og vakkert Norge er.
Vår tunge kan en sang blant fler av Norges æressange.

Mer grønt er gresset ingensteds mer fullt av blomster vevet,
enn i det land hvor jeg er tilfreds hos far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død, ei bytte det hvor jeg er fødd,
om man et paradis meg bød av palmer oversvevet.

NO LIVNAR DET I LUNDAR
No livnar det i lundar, no lauvast det i lid,
den heile skapning stundar, no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder, når våren kjem her nord.
Og atter som eit under, nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song.
Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.

NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT
Hvor hen du går i li og fjell,
en vinterdag, en sommerkveld ved fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær,
fra havets bryn med fiskevær og til de hvite skjær,
møter du landet i trefarvet drakt
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.

Se en hvitstammet bjerk opp i heien rammer stripen av blåklokker inn
mot den rødmalte stuen ved veien, det er flagget som vaier i vind.
Ja, så hvit som det hvite er sneen, og det røde har kveldssolen fått,
og det blå gav sin farve til breen, det er Norge i rødt, hvitt og blått.

KONGESANGEN
Gud sign vår konge god!
Sign ham med kraft og mot.
Sign hjem og slott!
Lys for ham ved din ånd.
Knytt med din sterke hånd
hellige troskapsbånd
om folk og drott!

VI VANDRER MED FREIDIG MOT
Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett og rapp vår fot,
i høyden oppad mot fjellet, i dypet til fosseveldet.
:/: La veien gå hvor hen den vil, vi vandrer frem med sang og spill. :/:

Her er vi i Guds natur som bekken vill i fjellets ur,
så stevner vi frem på ferden, ti åpen oss ligger verden,
:/: og derfor vi som fuglen glad vil juble høyt i sky vår kvad. :/:

GUD SIGNE VÅRT DYRE FEDRELAND
Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma!

Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss Gud, so me kan bu i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag, med vårsol og sang i skogen.
Um sædet enn gror på ymist lag, det brydder då etter plogen.
So signe då Gud det gode såd, til groren ein gong er mogen.