Hopp til hovedinnholdet

Asak kirkeruiner

Asak kirke for Åkrene sogn som ble reist før 1325 – brant ned på 1500-tallet. Asak kirke var viet til St. Mikael. Den ble bygget av Gudleif. Det er gjort oldfunn, både fra steinalder og jernalder her. I middelalderen fungerte antakelig Vestre Asak somhospits for pilegrimer. Øst for gården Mellom-Asak er det flere felt med fornminner, bl.a. ett med 20 rundhauger.