Hopp til hovedinnholdet

Finn bålplasser

Totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) nedlegger forbud mot bruk av alle typer ild, fordi skogbrannindeksen viser økende skogbrannfare i deler av vårt område. 
 
Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.
 
Når forbudet oppheves vil NRBR gi beskjed om dette på sine nettsider,  nrbr.no og på Facebook.

Bålforbud

Husk bålforbudet mellom 15. april og 15. september!
I denne perioden er det bare lov å brenne bål på anviste plasser, som du finner i kartet.

Grilling i egen hage

Engangsgrill

Engangsgriller skal ikke kastes i vanlige avfallsdunker, men settes på bakken ved siden av der det ikke finnes egne, brannsikre innsamlingsdunker.