Hopp til hovedinnholdet

Sørumsjordet v/Leira

Besøksadresse

Sørumsjordet ved Sørum Fritidsgård

Godkjent av Nedre Romerike Brann- og redningsvesen til bruk hele året.


Bålplassen vil bli ettersett og oppdatert jevnlig.


Husk det generelle forbudet mot bålbrenning i tiden 15. april - 15. september som gjelder for alle andre områder.