Hopp til hovedinnholdet

Bondetangen

Besøksadresse

Bondetangen

Bondetangen finner du nær turveien langs Flomvollen, sør for Nebbursvollen friluftsbad.

Området inneholder

  • Treningspark med fastmonterte apparater for styrketrening fundamentert på et gummidekke
  • et mindre lekeapparat/tårn med sklie, fundamentert i sand
  • benker
  • bord 
  • bålplass/grill-plass 
  • gressbakke gang-sykkelvei og turvei med belysning