Hopp til hovedinnholdet

Vollaparken

Vollaparken ligger ved Volla skole, sentralt i gatenettet i Lillestrøm.

Parken er middels stor bypark benyttet som friluftsområde for lek og aktivitet.

Området inneholder

 • lekeapperater
 • store trær
 • rikt fugleliv
 • benker
 • beplantning
 • fotballøkke (grusdekket) med belysning
 • skøytebane vinterstid

Lekeplassen i Vollaparken

Lekeplassen finnes i Vollaparken, på østsiden av Volla barneskole og inneholder:

 • 2 husker
 • 1 klatrestativ
 • 3 vippedyr
 • 1 dumphuske
 • 1 leketårn med sklie

 Alle apparatene står i sand