Finn lag og forening

Her finner du oversikt over lag og foreninger i Skedsmo og deres aktivitetstilbud.


Musikk, teater og dans, kunst, brukskunst og arkitektur, historie, litteratur og språk, museer, samlinger og bibliotek, tidsskrifter og medier, andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter


Dans (8) Film (2) Historielag (5) Korps (9) Kunst (3) Leikarring (2) Litteratur (1) Musikk (31) Sangkor (10) Teater (4)

Se alle organisasjoner innen kategorien kunst og kultur i Skedsmo

Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universitet og høgskoler, yrkesrettet/teknisk utdanning, voksenopplæring og videreutdanning, forskning


Kurs og opplæring (9)

Se alle organisasjoner innen kategorien utdanning og forskning i Skedsmo

Barnehager, familierådgivning, krisesentre og -telefoner, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, tjenester for eldre, selvhjelp, materiell hjelp til trengende, barnevern, tiltak for rusmiddelmisbrukere


Humanitært arbeid (18)

Se alle organisasjoner innen kategorien sosiale tjenester i Skedsmo

Personer med nedsatt funksjonsevne og syke, kvinnesak, mållag, avhold, etniske minoriteter, rettighets- og støttearbeid for svake og utsatte grupper (innsatte, fattige m.v.), kampanjer og lobbyvirksomhet, juridisk bistand, forbrukerorganisasjoner, politiske partier


Flerkulturell forening (16) Handikaplag (8) Interesseorganisasjon (12) Kvinne- og familieforening (7) Pasientforening (10) Politikk (1) Rettighets- og støttearbeid (1)

Se alle organisasjoner innen kategorien politiske- og interesseorganisasjoner i Skedsmo

Ny registrering

Er det lag og foreninger som mangler? Registrer organisasjonen din ved å sende e-post til Kultursektoren med organisasjons- og kontaktinformasjon og hva dere driver med. Vi vil gjerne ha med alle foreninger, stiftelser eller aksjeselskap som driver frivillig virksomhet relevant for Skedsmos innbyggere i lag og foreningsregisteret.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.