Hopp til hovedinnholdet

Finn lag og forening

Her finner du oversikt over lag og foreninger i Skedsmo og deres aktivitetstilbud.


Musikk, teater og dans, kunst, brukskunst og arkitektur, historie, litteratur og språk, museer, samlinger og bibliotek, tidsskrifter og medier, andre kulturelle og kunstneriske aktiviteter


Dans (9) Film (3) Historielag (6) Korps (10) Kunst (4) Leikarring (2) Litteratur (1) Musikk (34) Sangkor (13) Teater (7)

Se alle organisasjoner innen kategorien kunst og kultur i Skedsmo

Barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøgskoler, universitet og høgskoler, yrkesrettet/teknisk utdanning, voksenopplæring og videreutdanning, forskning


Kurs og opplæring (8)

Se alle organisasjoner innen kategorien utdanning og forskning i Skedsmo

Sykehus, rehabilitering, pleie- og aldershjem, psykiatriske institusjoner, polikliniske helsetjenester, alternativ medisin, redningsarbeid og ambulansetjenester


Kurs og Helsetjeneste (1)

Se alle organisasjoner innen kategorien helse i Skedsmo

Barnehager, familierådgivning, krisesentre og -telefoner, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne, tjenester for eldre, selvhjelp, materiell hjelp til trengende, barnevern, tiltak for rusmiddelmisbrukere


Humanitært arbeid (23)

Se alle organisasjoner innen kategorien sosiale tjenester i Skedsmo

Personer med nedsatt funksjonsevne og syke, kvinnesak, mållag, avhold, etniske minoriteter, rettighets- og støttearbeid for svake og utsatte grupper (innsatte, fattige m.v.), kampanjer og lobbyvirksomhet, juridisk bistand, forbrukerorganisasjoner, politiske partier


Flerkulturell forening (17) Handikaplag (8) Interesseorganisasjon (17) Kampanje og lobbyvirksomhet (1) Kvinne- og familieforening (7) Pasientforening (15) Politikk (3) Rettighets- og støttearbeid (2)

Se alle organisasjoner innen kategorien politiske- og interesseorganisasjoner i Skedsmo

Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, bransje- og næringssammenslutninger, produsentkooperativer, elev- og studentorganisasjoner


Næringsorganisasjon (1)

Se alle organisasjoner innen kategorien yrkes-, bransje- og fagforeninger i Skedsmo

Nyregistrering

Er det lag og foreninger som mangler?

Logg deg inn her for å registrere din frivillige organisasjon

I lag og foreningsregisteret vil vi gjerne ha med alle foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet som er relevant for Skedsmos innbyggere.

Send e-post til Kultursektoren dersom du har spørsmål.