Hopp til hovedinnholdet

Spillemidler

Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og friluftsliv. I Skedsmo er det park- og idrettsavdelingen som er saksbehandler for spillemiddelsaker.


Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år. Ta kontakt med park- og idrettsavdelingen før du søker. 


www.idrettsanlegg.no finner du bestemmelsene om tilskudd, søknads- og regnskapsskjema, veiledere og publikasjoner til forskjellige idrettsanlegg og mye annen viktig informasjonsmateriell.