Hopp til hovedinnholdet

Tilskudd og stipend

Skedsmo kommune har følgende tilskuddsordninger:

Administrasjonstilskudd

Driftstilskudd til lokale organisasjoner (administrasjonstilskudd)

Lekeplasstilskudd

Arrangementsstilskudd

Andre tilskudd og stipend

  • Tilskudd til andre formål (prosjekt/produksjonsstøtte)
  • Kulturpris/kunstnerstipend
  • Tilskudd til løyper, løypepreparering/prepareringsutstyr samt grunnleie
  • Tilskudd til drift av kulturlokaler

Ta kontakt med Kultursektoren på e-post: kultur@skedsmo.kommune.no

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Skedsmo kommune administrerer nå 2 ordninger som tidligere var under Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi) og har dermed fått økte midler til prosjekter som fremmer integrering.

Prosjekter av nasjonal karakter søkes fortsatt direkte til IMDi og har søknadsfrist 11.februar kl.12. Informasjon og søknadsportal finnes på imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integrering/

 

Lokale prosjekter søkes til Skedsmo kommune og har søknadsfrist 1. mars.

Informasjon om hvem som kan søke, søknadskriterier og rapporteringsplikter finner man hos IMDI

Administrasjonstilskudd (hos IMDi kalt driftsstøtte) til kulturforeninger skal søkes gjennom kommunenes portal som tidligere. Søknadsfrist er 1.april.

Retningslinjer