Hopp til hovedinnholdet

Søk lekeplasstilskudd

Skedsmo kommune gir tilskudd til private lekeplassprosjekter og omfatter både tilskudd til opparbeiding av private lekeplasser og grøntarealer innenfor boligbebyggelsen og tilskudd til grøntarealer og lekeplasser i nye boområder.

Søknadsfristen er 1. april.

Hvem kan søke

Beboergrupper, velforeninger, borettslag /sameie/garasjelag o.l. innenfor Skedsmo kommune.
Det gis ikke tilskudd til privatpersoner.

Lekeplassen/anlegget det søkes tilskudd på må være i privat eie - eksempelvis ikke være på arealer som eies av Skedsmo kommune.

Krav

Eier av lekeplassen har ansvar for at gjeldende lover og forskrifter for lekeplass og lekeplassutstyr overholdes.

Det forutsettes at anlegget fungerer som sosial møteplass i lokalmiljøet og det et krav at anlegget skal være åpent for allmenn bruk. 

Søknadsfrist

Søknadsfristener 1. april hvert år. Søkdnadsskjemaet åpnes ca. 1. mars.

Om søknadsprosessen

Hva bør være på plass før det sendes inn søknad

Det er en forutsetning at det skal være en andel av egenfinansiering, det vil si at det bør finnes økonomi til prosjektet utover kun kommunalt tilskudd.

For øvrig anses også som en fordel at det er enighet om lekeplass-prosjektet (i eks. borettslagstyre) for det gir større forutsetning for at prosjektet vil bli utført i inneværende år. 

Tilskuddet betales etterskuddsvis, noe som betyr at tiltaket må utføres i år. 

Når får jeg svar på søknaden?

Fordelingen av tilskuddet behandles politisk i hovedutvalget for kultur, enten i slutten av april eller mai måned.

Etter møtet får man informasjonsbrev tilsendt pr e-post. 

Når utbetales tilskuddet?

Tilskuddet utbetales fortløpende etter at tilfredsstillende dokumentasjon er sendt inn.

Søkeren må sende inn dokumentasjon om utført lekeplass-prosjekt som inneholder:
  • bilder
  • enkelt regnskap
  • kopi av fakturaer/utlegg
  • og noe tekst angående hva som er gjort på dugnad

På grunn av regnskapsavslutning bør kommunen ha fått tilsendt all dokumentasjon senest 1. november.

Hvorfor gis det tilskudd

Ordningen skal være en oppmuntring og støtte bidrar til å utløse lokale ressurser og at tiltakene skal ha en sosial effekt, blant annet ved at noe av prosjektet utføres på dugnad.

Kontakt

Ta kontakt hvis du har spørsmål.