Hopp til hovedinnholdet

Personvernombud

Personvernombudet skal øke intern bevissthet og kunnskap om personvern i kommunen. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir overholdt i kommunen.

Personvernombudet skal også sørge for at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis.

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

Hvordan kontakte personvernombudet

Personvernombud

Kristina Sandbu Netland

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal:

  • Hjelpe deg med å ivareta rettighetene dine
  • Påpeke lovbrudd overfor de som behandler personopplysninger
  • Følge opp behandling av alle personopplysninger og føre oversikt over behandlingene 
  • Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll
  • Være kontaktperson for Datatilsynet

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.

All behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven og EUs forordning om personvern.

Les mer om personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR) på datatilsynets nettsider.