Organisasjonskart (Finn avdeling)

Last ned organisasjonskart for Skedsmo kommune (pdf).

Dette inneholder politisk struktur, administrativ struktur og sektorene.

For å se de ulike avdelingene kan du også klikke deg ned i organisasjonstreet under.

Finn avdeling

   • SEKTORKONTORET TEKNISK

    Ingen underavdelinger
   • Romerike Trainee

    Ingen underavdelinger
   • Diverse prosjekt

    Ingen underavdelinger
   • KOMMUNALE VEIER

    Ingen underavdelinger
   • KOMMUNALTEKNISK AVDELING

    Ingen underavdelinger
   • EIENDOMSSKATT

    Ingen underavdelinger
   • VANNFORSYNING

    Ingen underavdelinger
   • AVLØP

    Ingen underavdelinger
   • RENOVASJON

    Ingen underavdelinger
   • DRIFTSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • DRIFTSAVD. VEI

    Ingen underavdelinger
   • DRIFTSAVD. VANN/AVLØP

    Ingen underavdelinger
   • PLAN

    Ingen underavdelinger
   • GEODATAAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • OPPMÅLING

    Ingen underavdelinger
   • FELLESTJENESTEN TEKNISK

    Ingen underavdelinger
   • BYGGESAK

    Ingen underavdelinger
   • ADM. UTDANNINGSSEKTOREN

    Ingen underavdelinger
   • LÆRLINGER UTDANNINGSSEKTOREN

    Ingen underavdelinger
   • SAMBUS

    Ingen underavdelinger
   • ADM. BRÅNÅS

    Ingen underavdelinger
   • ADM. VARDEÅSEN

    Ingen underavdelinger
   • PEDAGOGISK AVDELING

    Ingen underavdelinger
   • ADM. BARNEHAGER

    Ingen underavdelinger
   • BREIDABLIKK BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • BRÅNÅS BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • HAGAN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • RIISLØKKA BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • KJELLER BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • KORSHAGEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • LILLESTRØM BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • LINBRÅTEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • MELBY BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • MÅSAN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • ASAK BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • SAGELVA BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • BRÅTEJORDET BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • STRØMMEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUDDALEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • UGLEBAKKEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • VARDEÅSEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • VESTVOLLEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • VOLLA BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • ÅSENHAGEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
  • Barnehager private

   Ingen underavdelinger
   • ADM. GRUNNSKOLE

    Ingen underavdelinger
   • ASAK SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • BRÅNÅS SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • KJELLER SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • GJELLERÅS SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • KJELLERVOLLA SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • SAGDALEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • SKJETTEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • BRÅTEJORDET SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • STAV SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • STEN-TÆRUD SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUDDALEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • VIGERNES SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • VOLLA SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • ÅSENHAGEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • VARDEÅSEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO REALFAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SFO

    Ingen underavdelinger
   • ASAK SFO

    Ingen underavdelinger
   • BRÅNÅS SFO

    Ingen underavdelinger
   • KJELLER SFO

    Ingen underavdelinger
   • GJELLERÅS SFO

    Ingen underavdelinger
   • SAGDALEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • SKJETTEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • STEN-TÆRUD SFO

    Ingen underavdelinger
   • VIGERNES SFO

    Ingen underavdelinger
   • VOLLA SFO

    Ingen underavdelinger
   • ÅSENHAGEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • VARDEÅSEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • FRYDENLUND SKOLE OG RESSURSSENTER, AVD. SFO

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SPESIAL- OG SOSIALPEDAGOGISKE TILTA

    Ingen underavdelinger
   • FRYDENLUND SKOLE OG RESS.SENTER

    Ingen underavdelinger
   • LÆRINGSMILJØTEAMET

    Ingen underavdelinger
   • MUSIKK- OG KULTURSKOLEN

    Ingen underavdelinger
   • SALG AV TIMER MUSIKK- OG KULTURSKOLEN

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

    Ingen underavdelinger
   • FRYDENLUND SKOLE OG RESS.SENTER, VO

    Ingen underavdelinger
   • POLITISK LEDELSE

    Ingen underavdelinger
   • RÅDMANNENS KONTOR

    Ingen underavdelinger
   • ØK.AVD, PLANSEKSJONEN

    Ingen underavdelinger
   • ØK.AVD, REGNSKAPSSEKSJONEN

    Ingen underavdelinger
   • ØK.AVD, SKATTESEKSJONEN

    Ingen underavdelinger
   • PNM-AVDELINGEN, PLANSEKSJONEN

    Ingen underavdelinger
   • NÆRINGSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • INFORMASJON

    Ingen underavdelinger
   • LØNNINGSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ORGANISASJONS- OG PERSONALAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ANDRE UTGIFTER SA

    Ingen underavdelinger
   • BEDRIFTSHELSETJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • LÆRLINGER

    Ingen underavdelinger
   • TILLITSVALGTE

    Ingen underavdelinger
   • EIENDOMSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • JORDEIENDOMMER

    Ingen underavdelinger
   • BYGGEPROSJEKT

    Ingen underavdelinger
   • ADMINISTRASJON RENHOLD

    Ingen underavdelinger
   • RENHOLD NORD

    Ingen underavdelinger
   • RENHOLD ØST

    Ingen underavdelinger
   • ADM. BYGNINGSDRIFT (FRA 2009)

    Ingen underavdelinger
   • FASTE VAKTMESTERE (FRA 2009)

    Ingen underavdelinger
   • AMB. TJENESTER (FRA 2009)

    Ingen underavdelinger
   • SKB - ADM - (SKEDSMO KOMMUNALE BOLIGER)

    Ingen underavdelinger
   • VASKERITJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • RENHOLD HELSE

    Ingen underavdelinger
   • VAKTMESTERE HELSE (FRA 2015)

    Ingen underavdelinger
   • SIVILFORSVAR

    Ingen underavdelinger
   • DIGITALISERINGSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ARKIV OG FELLESTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • WEB- OG PORTALAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • IT-AVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • PROSJEKT LILLESTRØM KOMMUNE

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SEKTORKONTORET KULTUR

    Ingen underavdelinger
   • NORDISK SAMARBEID

    Ingen underavdelinger
   • BIBLIOTEK

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOKORSET BIBLIOTEKFILIAL

    Ingen underavdelinger
   • ADM. ALLMENN KULTUR

    Ingen underavdelinger
   • DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

    Ingen underavdelinger
   • DEN KULTURELLE SPASERSTOKK

    Ingen underavdelinger
   • ADM. PARK OG IDRETT

    Ingen underavdelinger
   • LILLESTRØM IDRETTSPARK

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUD FJELLHALL

    Ingen underavdelinger
   • SKJETTENHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • PARKER

    Ingen underavdelinger
   • NEBBURSVOLLEN

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO ISHALL

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO STADION

    Ingen underavdelinger
   • ROMERIKE FRIIDRETTSSTADION

    Ingen underavdelinger
   • KUNSTGRESSBANE PÅ SKJETTEN (SKJETTEN/STAV)

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUDHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • FLERBRUKSHALL SKEDSMO VIDEREGÅENDE SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • SLORAHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM. FRITIDS- OG UNGDOMSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • AKTIV FRITID

    Ingen underavdelinger
   • FRITIDSTILBUD STRØMMEN OG SKJETTEN

    Ingen underavdelinger
   • FRITIDSTILBUD PÅ SKEDSMOKORSET

    Ingen underavdelinger
   • KULTURVERKSTEDER I K12

    Ingen underavdelinger
   • SØRUM FRITIDSGÅRD

    Ingen underavdelinger
   • FRIVILLIGSENTRALEN

    Ingen underavdelinger
   • KIRKEFORVALTNINGEN

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO KIRKEGÅRD

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERGHAGEN GRAVLUND

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERGHAGEN KREMATORIUM

    Ingen underavdelinger
   • REGIONKONTOR LANDBRUK

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMETJENESTEN 1, SKEDSMOKORSET

    Ingen underavdelinger
   • OMS.BOLIGER LILLETORGET - LILLESTRØM

    Ingen underavdelinger
   • DAGSENTER LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMETJENESTEN NATT (HELE SK)

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN VIGERNES

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN VOLLA

    Ingen underavdelinger
   • DAGSENTER ÅRÅSVEIEN

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN STRØMMEN

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN SKJETTEN

    Ingen underavdelinger
   • OMSORGSBOLIGER STR/SKJETTEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM. HJEMMETJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • HJELPEMIDDELTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • FOREBYGGENDE TJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMEHJELP (FRA 2013)

    Ingen underavdelinger
   • HUSEBYJORDET OMSORGSBOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • HUSEBYJORDET DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERG DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOTUN DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • REHABILITERING OG FOREBYGGENDE TJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • KJERULFSGATE OMSORGSBOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN SONE 5 (KJELLER)

    Ingen underavdelinger
   • FRISKLIVSSENTRAL

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SEKTORKONTORET

    Ingen underavdelinger
   • LÆRLINGER HELSEFAG - HS

    Ingen underavdelinger
   • HELSEAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM PSYKISK HELSE OG RUS

    Ingen underavdelinger
   • PSYKISK HELSETEAM

    Ingen underavdelinger
   • STILLVERKSVEIEN RESSURSSENTER

    Ingen underavdelinger
   • SALERUDVEIEN BOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERGGT. 14

    Ingen underavdelinger
   • AMBULERENDE TEAM - PSYKISK HELSE

    Ingen underavdelinger
   • RUSTEAM

    Ingen underavdelinger
   • STAB, HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

    Ingen underavdelinger
   • VIKARPOOL (GAT)

    Ingen underavdelinger
   • SENTRALKJØKKEN

    Ingen underavdelinger
   • KANTINE KJERULFSGATE B-/A-SENTER

    Ingen underavdelinger
   • DRIFT SYKEHJEMSTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • POST 3, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 1A, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 1B, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 4, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 5, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 2, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • 1. ETG TORGET, LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • 3. ETG LANGTIDSAVD VEST, LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • 2. ETG AVD ØST OG AVD VEST, LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - ADM.

    Ingen underavdelinger
   • DRIFT FELLES INSTITUSJON, ÅRÅSVEIEN

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - 2.ETASJE

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - 3.ETASJE

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - 4. ETASJE

    Ingen underavdelinger
   • DRIFT FELLES INSTITUSJON, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • AVDELING 1, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • AVDELING 3, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • AVDELING 2, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SYKEHJEMTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • LEGER I SYKEHJEM

    Ingen underavdelinger
   • KORSHAGEN A

    Ingen underavdelinger
   • GJOLEIDVEIEN A

    Ingen underavdelinger
   • GJOLEIDVEIEN B

    Ingen underavdelinger
   • HOLMSENSVEI BOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • SAGTUN BOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • HVAM BORETTSLAG

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERG BOLIG A

    Ingen underavdelinger
   • ADM. FUNKSJONSHEMMEDE

    Ingen underavdelinger
   • KONTEN BOFELLESSKAP

    Ingen underavdelinger
   • SOLBAKKEN DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • OPPMUNTRINGSLØNN SOLBAKKEN

    Ingen underavdelinger
   • ENDE-LI BOLIG

    Ingen underavdelinger
   • UTSIKTEN - ASAK

    Ingen underavdelinger
   • AMBULERENDE MILJØARBEID

    Ingen underavdelinger
   • LAAKE - VTA

    Ingen underavdelinger
   • FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM. BARN OG FAMILIER

    Ingen underavdelinger
   • LILLESTRØM HELSESTASJON

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOKORSET HELSESTASJON

    Ingen underavdelinger
   • STRØMMEN - SKJETTEN HELSESTASJON

    Ingen underavdelinger
   • HELSESTASJONENE

    Ingen underavdelinger
   • TILRETTELAGTE TJENESTER FOR BARN

    Ingen underavdelinger
   • OPPDRAGSTAKERE TILRETTELAGTE TJ. FOR BARN

    Ingen underavdelinger
   • ASAK AVLASTNINGSSENTER

    Ingen underavdelinger
   • BARNEVERNTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • PSYKISK HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE

    Ingen underavdelinger
   • ETTERVERN MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER SOLVANGEN

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER VOLLA

    Ingen underavdelinger
   • FYSIO- OG ERGOTJ. BARN OG UNGE

    Ingen underavdelinger
   • ASAK AVLASTNINGSSENTER FOR VOKSNE

    Ingen underavdelinger
   • MERKANTILE BARN- OG FAMILIE

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER GRANAVEI

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER SKOGVEIEN

    Ingen underavdelinger
   • ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

    Ingen underavdelinger
   • MIGRASJONSHELSETEAMET

    Ingen underavdelinger
   • AKUTT- OG MOTTAKSTEAM I BARNEVERNET

    Ingen underavdelinger
   • UNDERSØKELSESTEAM I BARNEVERNTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • TILTAKSTEAM I BARNEVERNTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • FOSTERHJEMSTEAM I BARNEVERNTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • FAMILIETEAMET I BARNEVERNSTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • NAV (KLIENTER OG DRIFT)

    Ingen underavdelinger
   • NAV - STATLIG DEL

    Ingen underavdelinger
   • KVALIFISERINGSSTØNAD

    Ingen underavdelinger
   • PUBLIKUMSMOTTAK

    Ingen underavdelinger
   • ARBEID OG HELSE

    Ingen underavdelinger
   • ARBEID OG SOSIALE TJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • BOLIG, ØKONOMI OG RÅDGIVNING

    Ingen underavdelinger
   • UNGDOMSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • MARKEDSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ARBEID OG KVALIFISERING

    Ingen underavdelinger
   • STAB

    Ingen underavdelinger
   • TJENESTEKONTORET - ANSATTE

    Ingen underavdelinger
   • TJENESTEKONTORET

    Ingen underavdelinger
   • BOLIGAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • Enhet for lindrende behandling

    Ingen underavdelinger
   • FLYKTNINGEKONTORET

    Ingen underavdelinger
   • INTRODUKSJONSSTØNAD

    Ingen underavdelinger
   • NEDRE ROMERIKE LEGEVAKT

    Ingen underavdelinger
   • KAD - KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET

    Ingen underavdelinger

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.