Hopp til hovedinnholdet

Organisasjonskart (Finn avdeling)

Organisasjonskart

Last ned organisasjonskart for Skedsmo kommune (pdf).

Dette inneholder politisk struktur, administrativ struktur og sektorene.

For å se de ulike avdelingene kan du også klikke deg ned i organisasjonstreet under.

Finn avdeling

   • SEKTORKONTORET TEKNISK

    Ingen underavdelinger
   • Romerike Trainee

    Ingen underavdelinger
   • Diverse prosjekt

    Ingen underavdelinger
   • KOMMUNALE VEIER

    Ingen underavdelinger
   • KOMMUNALTEKNISK AVDELING

    Ingen underavdelinger
   • EIENDOMSSKATT

    Ingen underavdelinger
   • VANNFORSYNING

    Ingen underavdelinger
   • AVLØP

    Ingen underavdelinger
   • RENOVASJON

    Ingen underavdelinger
   • DRIFTSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • DRIFTSAVD. VEI

    Ingen underavdelinger
   • DRIFTSAVD. VANN/AVLØP

    Ingen underavdelinger
   • PLAN

    Ingen underavdelinger
   • GEODATAAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • OPPMÅLING

    Ingen underavdelinger
   • FELLESTJENESTEN TEKNISK

    Ingen underavdelinger
   • BYGGESAK

    Ingen underavdelinger
   • ADM. UTDANNINGSSEKTOREN

    Ingen underavdelinger
   • Adm 2

    Ingen underavdelinger
   • Adm 1

    Ingen underavdelinger
   • PEDAGOGISK AVDELING

    Ingen underavdelinger
   • PPA 1

    Ingen underavdelinger
   • PPA 3

    Ingen underavdelinger
   • PPA 2

    Ingen underavdelinger
   • BREIDABLIKK BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • HAGAN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • RIISLØKKA BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • KJELLER BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • KORSHAGEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • LILLESTRØM BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • LINBRÅTEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • MELBY BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • MÅSAN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • ASAK BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • SAGELVA BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • BRÅTEJORDET BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • STRØMMEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUDDALEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • UGLEBAKKEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • VARDEÅSEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • VOLLA BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • ÅSENHAGEN BARNEHAGE

    Ingen underavdelinger
   • ASAK SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • BRÅNÅS SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • KJELLER SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • GJELLERÅS SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • KJELLERVOLLA SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • SAGDALEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • SKJETTEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • BRÅTEJORDET SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • STAV SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • STEN-TÆRUD SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUDDALEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • VIGERNES SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • VOLLA SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • ÅSENHAGEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • VARDEÅSEN SKOLE

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO REALFAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • ASAK SFO

    Ingen underavdelinger
   • BRÅNÅS SFO

    Ingen underavdelinger
   • KJELLER SFO

    Ingen underavdelinger
   • GJELLERÅS SFO

    Ingen underavdelinger
   • SAGDALEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • SKJETTEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • STEN-TÆRUD SFO

    Ingen underavdelinger
   • VIGERNES SFO

    Ingen underavdelinger
   • VOLLA SFO

    Ingen underavdelinger
   • ÅSENHAGEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • VARDEÅSEN SFO

    Ingen underavdelinger
   • FRYDENLUND SKOLE OG RESSURSSENTER, AVD. SFO

    Ingen underavdelinger
   • FRYDENLUND SKOLE OG RESS.SENTER

    Ingen underavdelinger
   • MUSIKK- OG KULTURSKOLEN

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

    Ingen underavdelinger
   • FRYDENLUND SKOLE OG RESS.SENTER, VO

    Ingen underavdelinger
   • Skedsmo vo stab

    Ingen underavdelinger
   • POLITISK LEDELSE

    Ingen underavdelinger
   • INFORMASJON

    Ingen underavdelinger
   • RÅDMANNENS KONTOR

    Ingen underavdelinger
   • ØK.AVD, PLANSEKSJONEN

    Ingen underavdelinger
   • ØK.AVD, REGNSKAPSSEKSJONEN

    Ingen underavdelinger
   • ØK.AVD, SKATTESEKSJONEN

    Ingen underavdelinger
   • NÆRINGSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • LØNNINGSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ORGANISASJONS- OG PERSONALAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ANDRE UTGIFTER SA

    Ingen underavdelinger
   • LÆRLINGER

    Ingen underavdelinger
   • TILLITSVALGTE

    Ingen underavdelinger
   • EIENDOMSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • JORDEIENDOMMER

    Ingen underavdelinger
   • BYGGEPROSJEKT

    Ingen underavdelinger
   • ADMINISTRASJON RENHOLD

    Ingen underavdelinger
   • RENHOLD NORD

    Ingen underavdelinger
   • RENHOLD ØST

    Ingen underavdelinger
   • ADM. BYGNINGSDRIFT (FRA 2009)

    Ingen underavdelinger
   • FASTE VAKTMESTERE (FRA 2009)

    Ingen underavdelinger
   • AMB. TJENESTER (FRA 2009)

    Ingen underavdelinger
   • SKB - ADM - (SKEDSMO KOMMUNALE BOLIGER)

    Ingen underavdelinger
   • VASKERITJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • RENHOLD HELSE

    Ingen underavdelinger
   • VAKTMESTERE HELSE (FRA 2015)

    Ingen underavdelinger
   • SIVILFORSVAR

    Ingen underavdelinger
   • DIGITALISERINGSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ARKIV OG FELLESTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • WEB- OG PORTALAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • IT-AVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • PROSJEKT LILLESTRØM KOMMUNE

    Ingen underavdelinger
   • DIGITALISERING AV LILLESTRØM KOMMUNE

    Ingen underavdelinger
   • WEB OG PORTAL LILLESTRØM KOMMUNE

    Ingen underavdelinger
   • HR-PROSJEKTSTØTTE

    Ingen underavdelinger
   • HR-Tillitsvalgte

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SEKTORKONTORET KULTUR

    Ingen underavdelinger
   • NORDISK SAMARBEID

    Ingen underavdelinger
   • BIBLIOTEK

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOKORSET BIBLIOTEKFILIAL

    Ingen underavdelinger
   • ADM. ALLMENN KULTUR

    Ingen underavdelinger
   • DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

    Ingen underavdelinger
   • DEN KULTURELLE SPASERSTOKK

    Ingen underavdelinger
   • ADM. PARK OG IDRETT

    Ingen underavdelinger
   • LILLESTRØM IDRETTSPARK

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUD FJELLHALL

    Ingen underavdelinger
   • SKJETTENHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • PARKER

    Ingen underavdelinger
   • NEBBURSVOLLEN

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO ISHALL

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO STADION

    Ingen underavdelinger
   • ROMERIKE FRIIDRETTSSTADION

    Ingen underavdelinger
   • KUNSTGRESSBANE PÅ SKJETTEN (SKJETTEN/STAV)

    Ingen underavdelinger
   • TÆRUDHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • SLORAHALLEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM. FRITIDS- OG UNGDOMSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • AKTIV FRITID

    Ingen underavdelinger
   • FRITIDSTILBUD STRØMMEN OG SKJETTEN

    Ingen underavdelinger
   • FRITIDSTILBUD PÅ SKEDSMOKORSET

    Ingen underavdelinger
   • KULTURVERKSTEDER I K12

    Ingen underavdelinger
   • SØRUM FRITIDSGÅRD

    Ingen underavdelinger
   • FRIVILLIGSENTRALEN

    Ingen underavdelinger
   • KIRKEFORVALTNINGEN

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMO KIRKEGÅRD

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERGHAGEN GRAVLUND

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERGHAGEN KREMATORIUM

    Ingen underavdelinger
   • REGIONKONTOR LANDBRUK

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMETJENESTEN 1, SKEDSMOKORSET

    Ingen underavdelinger
   • OMS.BOLIGER LILLETORGET - LILLESTRØM

    Ingen underavdelinger
   • DAGSENTER LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMETJENESTEN NATT (HELE SK)

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN VIGERNES

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN VOLLA

    Ingen underavdelinger
   • DAGSENTER ÅRÅSVEIEN

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN STRØMMEN

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN SKJETTEN

    Ingen underavdelinger
   • OMSORGSBOLIGER STR/SKJETTEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM. HJEMMETJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • HJELPEMIDDELTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • FOREBYGGENDE TJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMEHJELP (FRA 2013)

    Ingen underavdelinger
   • HUSEBYJORDET OMSORGSBOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • HUSEBYJORDET DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERG DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOTUN DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • REHABILITERING OG FOREBYGGENDE TJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • KJERULFSGATE OMSORGSBOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • HJEMMESYKEPLEIEN SONE 5 (KJELLER)

    Ingen underavdelinger
   • FRISKLIVSSENTRAL

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SEKTORKONTORET

    Ingen underavdelinger
   • LÆRLINGER HELSEFAG - HS

    Ingen underavdelinger
   • HELSEAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM PSYKISK HELSE OG RUS

    Ingen underavdelinger
   • PSYKISK HELSETEAM

    Ingen underavdelinger
   • STILLVERKSVEIEN RESSURSSENTER

    Ingen underavdelinger
   • SALERUDVEIEN BOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERGGT. 14

    Ingen underavdelinger
   • AMBULERENDE TEAM - PSYKISK HELSE

    Ingen underavdelinger
   • RUSTEAM

    Ingen underavdelinger
   • STAB, HELSE- OG SOSIALSEKTOREN

    Ingen underavdelinger
   • VIKARPOOL (GAT)

    Ingen underavdelinger
   • SENTRALKJØKKEN

    Ingen underavdelinger
   • KANTINE KJERULFSGATE B-/A-SENTER

    Ingen underavdelinger
   • KANTINE RÅDHUSET

    Ingen underavdelinger
   • DRIFT SYKEHJEMSTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • POST 3, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 1B, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 4, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 5, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • POST 2, SKEDSMOTUN

    Ingen underavdelinger
   • 1. ETG TORGET, LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • 3. ETG LANGTIDSAVD VEST, LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • 2. ETG AVD ØST OG AVD VEST, LIBOS

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - ADM.

    Ingen underavdelinger
   • DRIFT FELLES INSTITUSJON, ÅRÅSVEIEN

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - 2.ETASJE

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - 3.ETASJE

    Ingen underavdelinger
   • ÅRÅSVEIEN - 4. ETASJE

    Ingen underavdelinger
   • DRIFT FELLES INSTITUSJON, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • AVDELING 1, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • AVDELING 3, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • AVDELING 2, STALSBERG

    Ingen underavdelinger
   • ADM. SYKEHJEMTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • LEGER I SYKEHJEM

    Ingen underavdelinger
   • KORSHAGEN A

    Ingen underavdelinger
   • GJOLEIDVEIEN A

    Ingen underavdelinger
   • GJOLEIDVEIEN B

    Ingen underavdelinger
   • HOLMSENSVEI BOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • SAGTUN BOLIGER

    Ingen underavdelinger
   • HVAM BORETTSLAG

    Ingen underavdelinger
   • STALSBERG BOLIG A

    Ingen underavdelinger
   • ADM. FUNKSJONSHEMMEDE

    Ingen underavdelinger
   • KONTEN BOFELLESSKAP

    Ingen underavdelinger
   • SOLBAKKEN DAGSENTER

    Ingen underavdelinger
   • OPPMUNTRINGSLØNN SOLBAKKEN

    Ingen underavdelinger
   • ENDE-LI BOLIG

    Ingen underavdelinger
   • UTSIKTEN - ASAK

    Ingen underavdelinger
   • AMBULERENDE MILJØARBEID

    Ingen underavdelinger
   • LAAKE - VTA

    Ingen underavdelinger
   • FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • ADM. BARN OG FAMILIER

    Ingen underavdelinger
   • LILLESTRØM HELSESTASJON

    Ingen underavdelinger
   • SKEDSMOKORSET HELSESTASJON

    Ingen underavdelinger
   • STRØMMEN - SKJETTEN HELSESTASJON

    Ingen underavdelinger
   • HELSESTASJONENE

    Ingen underavdelinger
   • TILRETTELAGTE TJENESTER FOR BARN

    Ingen underavdelinger
   • OPPDRAGSTAKERE TILRETTELAGTE TJ. FOR BARN

    Ingen underavdelinger
   • ASAK AVLASTNINGSSENTER

    Ingen underavdelinger
   • BARNEVERNTJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • PSYKISK HELSETJENESTER FOR BARN OG UNGE

    Ingen underavdelinger
   • ETTERVERN MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER SOLVANGEN

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER VOLLA

    Ingen underavdelinger
   • FYSIO- OG ERGOTJ. BARN OG UNGE

    Ingen underavdelinger
   • ASAK AVLASTNINGSSENTER FOR VOKSNE

    Ingen underavdelinger
   • MERKANTILE BARN- OG FAMILIE

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER GRANAVEI

    Ingen underavdelinger
   • BOSENTER SKOGVEIEN

    Ingen underavdelinger
   • ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

    Ingen underavdelinger
   • MIGRASJONSHELSETEAMET

    Ingen underavdelinger
   • AKUTT- OG MOTTAKSTEAM I BARNEVERNET

    Ingen underavdelinger
   • UNDERSØKELSESTEAM I BARNEVERNTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • TILTAKSTEAM I BARNEVERNTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • FOSTERHJEMSTEAM I BARNEVERNTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • FAMILIETEAMET I BARNEVERNSTJENESTEN

    Ingen underavdelinger
   • OPPSØKENDE UNGDOMSTEAM

    Ingen underavdelinger
   • NAV (KLIENTER OG DRIFT)

    Ingen underavdelinger
   • NAV - STATLIG DEL

    Ingen underavdelinger
   • KVALIFISERINGSSTØNAD

    Ingen underavdelinger
   • PUBLIKUMSMOTTAK

    Ingen underavdelinger
   • ARBEID OG HELSE

    Ingen underavdelinger
   • ARBEID OG SOSIALE TJENESTER

    Ingen underavdelinger
   • BOLIG, ØKONOMI OG RÅDGIVNING

    Ingen underavdelinger
   • UNGDOMSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • MARKEDSAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • ARBEID OG KVALIFISERING

    Ingen underavdelinger
   • STAB

    Ingen underavdelinger
   • TJENESTEKONTORET - ANSATTE

    Ingen underavdelinger
   • TJENESTEKONTORET

    Ingen underavdelinger
   • BOLIGAVDELINGEN

    Ingen underavdelinger
   • Enhet for lindrende behandling

    Ingen underavdelinger
   • FLYKTNINGEKONTORET

    Ingen underavdelinger
   • INTRODUKSJONSSTØNAD

    Ingen underavdelinger
   • NEDRE ROMERIKE LEGEVAKT

    Ingen underavdelinger
   • KAD - KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET

    Ingen underavdelinger