Hopp til hovedinnholdet

Årsberetning

Årsberetning 2017

Last ned årsberetningen for 2017

Årsberetningen inneholder:
 • Rådmannens kommentar 
 • Befolkningsutvikling 
 • Kommuneplanen 
 • Boligbygging og byutvikling  
 • Næringsutvikling  
 • Regionalt samarbeid 
 • Tverrsektorielt samarbeid 
 • Kommunens ledelse 
 • Driftsregnskapet 
 • Investeringsregnskapet 
 • Balanseregnskapet 
 • Økonomisk analyse 
 • Sentraladministrasjonen 
 • Utdanningssektoren 
 • Helse- og sosialsektoren 
 • Kultursektoren 
 • Teknisk sektor 
 • Natur og miljø 
 • Likestilling  
 • Etikk og internkontroll
 • Oversikt over bruk av eiendomsskatten i 2017 
 • Vedlegg
  •  Kostra nøkkeltall 2017 
  • Oppfølging av verbalvedtak i ÅB/HP  i kommunestyret
 

Behandlet i kommunestyret 13. juni 2018

Tidligere årsberetninger

Årsberetning 2016

Last ned årsberetningen for 2016 (pdf).

I årsberetningen for 2016 finner du:

 • Rådmannens kommentar
 • Om Skedsmo kommune
 • Kommunens ledelse
 • Driftsregnskapet
 • Investeringsregnskapet
 • Balanseregnskapet
 • Økonomisk analyse
 • Sentraladministrasjonen
 • Utdanningssektoren
 • Helse- og sosialsektoren
 • Kultursektoren
 • Teknisk sektor
 • Oversikt over bruk av eiendomsskatten i 2016
 • Vedlegg:
  • Kostra nøkkeltall 2016
  • Oppfølging av verbalvedtak i ÅB/HP i kommunestyret

Årsberetning 2015

Last ned årsberetningen for 2015 (pdf).

I årsberetningen for 2015 finner du:

 • Rådmannens kommentar
 • Om Skedsmo kommune
 • Kommunens ledelse
 • Driftsregnskapet
 • Investeringsregnskapet
 • Balanseregnskapet
 • Økonomisk analyse
 • Sentraladministrasjonen
 • Utdanningssektoren
 • Helse- og sosialsektoren
 • Kultursektoren
 • Teknisk sektor
 • Oversikt over bruk av eiendomsskatten i 2015
 • Vedlegg: Kostra nøkkeltall 2015

Årsberetning 2014

Last ned årsberetningen for 2014 (pdf).


I årsberetningen for 2014 finner du:

 • Rådmannens kommentar
 • Fakta om kommunen
 • Oversikt over kommunens ledelse
 • Driftsregnskapet
 • Investeringsregnskapet
 • Balanseregnskapet
 • Økonomisk analyse 
 • Status fra sektorene
 • Oversikt over bruk av eiendomsskatten i 2014
 • Kostra nøkkeltall 2014

Ønsker du årsmeldinger fra tidligere år, send oss en e-post eller søk de opp i "Finn politiske saker".