Hopp til hovedinnholdet

Slik kan du påvirke

Innbyggerinitiativet

«Innbyggerinitiativet» gir deg rett til å fremme en sak hvis to prosent, eller 300 av innbyggerne ønsker å få en sak behandlet av kommunestyret.  Vi ønsker å gi innbyggere flere muligheter til å påvirke utviklingen i egen kommune.

Direkte spørsmål til Ordføreren

Ønsker du å stille Ordføreren et spørsmål direkte kan du sende epost.

Kontaktinformasjon

Politikk

Spørretimen

Retningslinjer for spørsmål til spørretimen i kommunestyret


Spørsmål til spørretimen i kommunestyret sender du til politikk@skedsmo.kommune.no senest to dager før møtet.