Hopp til hovedinnholdet

Retningslinjer for spørsmål til spørretimen i kommunestyret

 1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig spørretid i møtesalen. Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjett-, handlingsprogram og kommuneplanmøter og heller ikke ved ekstraordinære møter.
   
 2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Straks forhandlingene er begynt, bortfaller spørretiden.
   
 3. Alle personer som er bosatt og har stemmerett i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren, kommunestyret eller det enkelte medlem av kommunestyret. Kommunestyrets  medlemmer kan ikke selv delta som spørrere.

  Rettes spørsmålet til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålet.

  For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren senest 2 dager før møtet.

  Spørsmålene skal i hovedsak være muntlige fremsatt av spørsmålsstilleren. Men også skriftlige spørsmål kan stilles. Disse leses isåfall opp av ordføreren.
   
 4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
   
 5. Spørsmålene skal være korte, og det må normalt kun ta 1 minutt å stille dem og inntil 2 minutter å besvare dem. Utover dette kan det likevel gis tid for inntil 2 korte replikker. Spørsmål som stilles vedrørende saker oppført på sakslisten avvises.
   
 6. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjon, avvises.Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.
   
 7. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjer, avgjør ordføreren spørsmålet. Er et medlem ikke enig i ordførerens avgjørelse, kan medlemmet etter spørretiden forlange at spørsmålet tas opp til ny behandling på neste møte med offentlig spørretid.

Retningslinjene er Korrigert i henhold til vedtak i kommunestyret 22.11.95, sak 119/95.