Hopp til hovedinnholdet

Inkludering i et flerkulturelt samfunn

Ung i Skedsmo: Kartlegging av sosial og kulturell tilhørighet

Rapporten inneholder:

 • Forord
 • Innledning
 • Kartleggingsprosess, metode og organisering
  • Bakgrunn for kartleggingen
  • HKH-metoden
  • Deltakelse/organisering
  • Målsetting med kartleggingen
 • Kartleggingsprosessen, metode og kilder
  • Forberedende arbeid
  • Innledende konsultasjon
  • Fokusgruppeintervjuer
  • Intervju med nøkkelinformanter
  • Oppsummering
  • Avsluttende konsultasjon.
 • Skedsmo kommune – aktuell bakgrunnsinformasjon
  • Kommunens innbyggere
  • Pågående innsats
  • Skolen som arena
 • Hva forteller kartleggingsmaterialet?
  • Teorigrunnlag ved analysering av funn
  • Generell info fra kartleggingen
  • Hva påvirker ungdoms valgmuligheter og inkludering i et flerkulturelt samfunn?
 • Framtidig satsing og forslag til handlingsplan

Noen definisjoner
Oppsummering

Last ned rapporten (pdf)

Bakgrunn

Skedsmo kommune gjennomførte siste Ungdataundersøkelse i 2016. Til sammen 2 766 ungdommer fra syv ungdomsskoler og to videregående skoler svarte. Dette ga en svarprosent på 92 for ungdomstrinnet og 57 for videregående skole.

Skedsmo kommune valgte denne gangen å gi elevene spørsmål fra en helt ny modul kalt politikk og samfunn. Spørsmålene omhandlet ungdommens syn på bruk av vold for å oppnå endringer i samfunnet og deres meninger omkring deltakelse i krigen i Syria.
 
I all hovedsak ga Ungdataundersøkelsen tilbakemelding om at våre ungdommer trives godt og lykkes med det meste, men at det må arbeides videre med å styrke ungdommens psykiske helse. I tillegg skapte svarene vi fikk på spørsmålene om vold og krigen i Syria, nysgjerrighet og behov for å vite mer.

Fra tidligere hadde kommunen behov for å se nærmere på forskjellige problemstillinger angående inkludering som har vært reist av ansatte i ungdomsskolen.