Levende torg

Levende torg 2017

For fjerde året på rad arrangerer vi Levende torg på Stortorget, midt i Lillestrøm.

Hva

Levende torg handler om å vise hvordan vi i Lillestrøm er i ferd med å skape en levende og attraktiv by, som folk vil bo i, eller besøke.  I år gjør vi om deler av parkeringsplassen på Stortorvet til en bugnende hage med spiselige og pollinatorvennlige vekster.
 
Prosjektet er et samarbeid med regionkontor Landbruk v/prosjektleder for urbant landbruk Agnes Melvær og kunstneren Lars Kjemphol. De skal sammen skape et frodig og levende byrom på Stortorget. Begge er opptatt av byutvikling, gjenbruk og økologi, og begge er opptatt av at byrommet må bli til i samarbeid med de som skal bruke det.   

- Vi ønsker å vektlegge prosesser og aktiviteter like mye som den fysiske utformingen, sier Melvær. Jeg tror at når folk får være med å plante selv så får de et annet forhold til byrommet. Melvær har hatt en stor plantedugnad med blant annet barnehager, skoleelever, museet og kirken. 

- Vi vil se på hvilken plass det grønne kan ha i byen og hvordan kommunen kan legge til rette for at grønne byrom etableres, brukes og tas vare på i et samarbeid med innbyggere, institusjoner, frivilligheten og næringslivet.

Lars Kjemphol har lang erfaring med denne typen sosial kunst, og er opptatt av at kunstneren og kunsten kan bidra med nye innfallsvinkler til den framtidige utviklingen av et byrom som Stortorget. Kunstneren har en friere måte å tilnærme seg byrommet og ser rommet og innbyggerens bruk av rommet på en annen måte enn planleggeren, ingeniøren og arkitekten.   

- Kunst er så mye mer enn bare det visuelt estetiske. For meg innebærer kunsten like mye de sosiale relasjonene man kan skape, sier Lars Kjemphol.
 
Stortorget er avsatt til torg i områdereguleringen for Lillestrøm øst og brukes i dag til parkering. Levende torg viser hvordan byen forandrer innhold og uttrykk etter hvert som byen utvikles og endres.

Når

Levende torg åpner 28. juni og vil vare frem til 25. september 2017.

Se info om åpningsarrangementet på facebook

Hvordan kan Stortorget bli et interessant sted for DEG?

Bruk #levendetorg for å dele inntrykk, inspirasjon og ideer eller kontakt oss på epost: levendetorg@skedsmo.kommune.no

Hvor

Stortorget på Lillestrøm.
illustrasjon
}

Bakgrunn

Skedsmo kommune har fokus på byutvikling, og Lillestrøm har og er inne i en periode med økt utbygging, som bidrar til at bybildet endres over tid. Levende torg etableres som en midlertidig aktivitets- og møteplass på Stortorget om sommeren, for å illustrere og vise hvordan omdannelsen av byen skal skje. Gjennom Levende torg ønsker vi å vise hvordan en høyere og tettere by, også vil skape åpne rom, som gjør at innbyggere vil være i byen og bruke byen. 

 

Vi ønsker at befolkningen skal få et bevisst forhold til plassen og venne seg til at den ikke brukes til parkering, men som møteplass og et sted for aktiviteter. Byutviklingsbegrepet kan gi negative assosiasjoner og gjennom dette prosjektet ønsker vi å si og vise hva byutvikling kan være, og bidra til en positiv holdning blant kommunens befolkning. Videre er det et prosjekt som på flere måter muliggjør kommunikasjon med innbyggerne og næringsliv, som vi vil benytte anledningen til. 

 

Vi spør oss: Bør vi dyrke her, midt i byen? Hvilke kvaliteter tilfører det urbane landbruket Stortorget og Lillestrøm som by? Er det noen sammenheng mellom det som foregår på Stortorget og landbruket ellers i kommunen? 

Kommunens innbyggere i alle aldre, er med å plante - hva gjør det med plassen at vi bygger den opp sammen og hvilke opplevelser og erfaringer høster vi underveis? 

Gjenbruk og tidligere år

Alt utstyret fra Levende torg 2016 (trampoliner, bordtennisbord, griller og blomsterurner) ble flyttet ut til steder de kan stå permanent. Også sand og grus gjenbrukes. 
 
Fra tidligere år så ble BMX-banen fra 2014 ble til turvei på ved Løkendalen på Skedsmokorset. Boccia-banen og volleyballbanen fra 2015 ble turvei på Oksefjellet og lekeapparatene står i dag på lekeplassene i AC Svarstadgate og i Ole Bulls park i Lillestrøm.
 
 
I kronikken fra 2016, «Kommunikasjonsknutepunkt eller levende by?», diskuterte arkitekt Alv Skogstad Aamo byutvikling, urbanisering og byrom. Han trekker fram Levende torg på Stortorget i Lillestrøm som et eksempel på hvordan man kan utvikle attraktive byrom.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?