Aktive Skjetten

Treffpunkt - Lage en møteplass for alle

Status: Underveis
Start: Høsten 2017


Skjetten på kryss og tvers (forprosjekt)

Status: Underveis
Start: Høsten 2017


Etablering av trygg og vakker belysning.

Status: Planlagt
Start: Høsten 2017


Etablering av plasser for aktivitet utendørs

Status: Planlagt
Start: November 2017
Slutt: Mai 2018


Kick-off for områdesatsingen

Status: Underveis
Start: 18. november 2017
Slutt: 18. november 2017

Julemarkering

Status: Planlagt
Start: 2. desember 2017
Slutt: 2. desember 2017

Handlingsplan og budsjett 2018

Status: Underveis
Start: Juni 2017
Slutt: November 2017

Områdesatsing på Skjetten 2017-2020

Hva

Områdesatsingen på Skjetten skal bidra til å utvikle og synliggjøre de ressursene som finnes på Skjetten og styrke samarbeid mellom aktørene i området. Den foreliggende planen er utviklet gjennom en bredt anlagt prosess og vil tjene som styringsredskap for den fireårige satsingen. Mål og strategier vil ligge fast, mens handlingsplanen rulleres årlig.

Målet med satsingen er å øke områdets attraktivitet gjennom å etablere møteplasser og skape aktivitet i lokalmiljøet. Tiltak som utløser innsats både fra innbyggerne og det lokale næringslivet vil prioriteres, og man vil fokusere på aktiviteter der mange kan delta og som bygger nettverk, fellesskap og stolthet. 
 

Hvor

Prosjektet har et innsatsområde med en geografisk avgrensning slik det er tegnet på bildet. Innsatsområdet består av to hovedområder: Skjettenbyen og Gamle Skjetten. Mellom disse områdene ligger Skjettensenteret, Gjellerås skole og Stav skole. På vestsiden av Bråteveien ligger Melbyjordet.
Områdesatsingen på Skjetten
}
Dette området er inkludert i innsatsområdet for satsingen fordi det her er avsatt et område til idrettsanlegg.
Det er områder utenfor denne avgrensningen som er en del av Skjetten og som er viktige for beboerne på Skjetten, derfor vil ikke en slik avgrensning være absolutt.

Hvem

Oppdragsgiver er Skedsmo kommune ved kommunestyret og prosjekteier er Skedsmo kommune ved rådmannen. Team Skjetten er områdesatsingens styre med det totale prosjektansvaret. Styret er satt sammen av en representant fra Fellesorganet Skjettenbyen, en representant fra Skjetten sportsklubb AIL, en representant fra Pakistansk kulturforening, to ungdomsrepresentanter, og tre representanter fra Skedsmo kommune, hvorav en rektor fra skolene i området.

Områdesatsingen har ansatt prosjektleder/programkoordinator som er operativt ansvarlig for gjennomføringen og sekretær for styret. For hvert av prosjektene etableres egne prosjektgrupper med bred representasjon fra innbyggerne i området, og det oppnevnes egne delprosjektledere. Prosjektleder for områdeutviklingen er Elin Seim.

Når

Områdesatsingen skal gå fra 2017 til 2020. Mål og strategier skal i utgangspunktet ligge fast, mens handlingsplanen rulleres årlig.  

Kontakt prosjektansvarlig

Prosjektleder

Elin Seim

Lenker

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?