Delprosjekter 2017

Delprosjekter og aktiviteter i regi av prosjektet aktive Skjetten.

Strategi møteplass:

 • Treffpunkt
  Mål: Lage en møteplass for alle
  Innhold: Etablering av prosjektkontor og møteplass i tilknytning til Skjettensenteret.
  Når: Innredning og oppstart vil foregå høsten 2017.

 • Skjetten på kryss og tvers (forprosjekt)
  Mål: Etablering av snarveier for gående og syklende som binder Skjetten sammen.
  Innhold: Gjennomføring av barnetråkk og innbyggertråkk, og senere forprosjektering
  Når: Kartlegging av området og forprosjektering vil foregå høsten 2017

 • Et lysende eksempel
  Mål: Etablering av trygg og vakker belysning.
  Innhold: Dette må ses i sammenheng med delprosjekt 2: Skjetten på kryss og tvers. Gjennomføring av barnetråkk, trygghetsvandring og forprosjektering.
  Når: Kartlegging av området og forprosjektering vil foregå høsten 2017

 •  Aktiv – ute
  Mål: Kortsiktig strategi; etablering av plasser for aktivitet utendørs.
  Langsiktig strategi; Utvikle en helhetlig plan for oppgradering av aktivitetsområder med vekt på å ta ut potensialet i ravinedalene.
  Innhold: Sette opp utendørs treningsapparater/klatrevegg. Lage forstudie for tydeliggjøring av den langsiktige opparbeidingen av ravineområdene, slik at brede hensyn ivaretas; innbyggere, grunneiere og miljø.
  Når: Etablering av plass for treningsapparater utendørs november-desember 2017.

Strategi aktiviteter

 • Skjetten event
  Mål: Gjennomføring av arrangementer som er felles for alle på Skjetten. Arrangementene skal bidra til stolthet, inspirasjon og tilhørighet.
  Innhold: Planlegging og gjennomføring av arrangementer

Kick-off for områdesatsingen: oktober 2017

Julemarkering: desember 2017

Handlingsplan for 2018 og budsjett skal tas opp til politisk behandling oktober-november 2017.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.