Delprosjekter 2017

Delprosjekter og aktiviteter i regi av prosjektet aktive Skjetten.

Strategi møteplass:

 • Treffpunkt
  Mål: Lage en møteplass for alle
  Innhold: Etablering av prosjektkontor og møteplass i tilknytning til Skjettensenteret.
  Når: Innredning og oppstart vil foregå høsten 2017.

 • Skjetten på kryss og tvers (forprosjekt)
  Mål: Etablering av snarveier for gående og syklende som binder Skjetten sammen.
  Innhold: Gjennomføring av barnetråkk og innbyggertråkk, og senere forprosjektering
  Når: Kartlegging av området og forprosjektering vil foregå høsten 2017

 • Et lysende eksempel
  Mål: Etablering av trygg og vakker belysning.
  Innhold: Dette må ses i sammenheng med delprosjekt 2: Skjetten på kryss og tvers. Gjennomføring av barnetråkk, trygghetsvandring og forprosjektering.
  Når: Kartlegging av området og forprosjektering vil foregå høsten 2017

 •  Aktiv – ute
  Mål: Kortsiktig strategi; etablering av plasser for aktivitet utendørs.
  Langsiktig strategi; Utvikle en helhetlig plan for oppgradering av aktivitetsområder med vekt på å ta ut potensialet i ravinedalene.
  Innhold: Sette opp utendørs treningsapparater/klatrevegg. Lage forstudie for tydeliggjøring av den langsiktige opparbeidingen av ravineområdene, slik at brede hensyn ivaretas; innbyggere, grunneiere og miljø.
  Når: Etablering av plass for treningsapparater utendørs november-desember 2017.

Strategi aktiviteter

 • Skjetten event
  Mål: Gjennomføring av arrangementer som er felles for alle på Skjetten. Arrangementene skal bidra til stolthet, inspirasjon og tilhørighet.
  Innhold: Planlegging og gjennomføring av arrangementer

Kick-off for områdesatsingen: oktober 2017

Julemarkering: desember 2017

Handlingsplan for 2018 og budsjett skal tas opp til politisk behandling oktober-november 2017.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?