Hopp til hovedinnholdet

Barn og unges kommunestyre(BUK) og Ungdomsrådet

Barn og unges kommunestyre (BUK)

Formålet med BUK er å lære opp unge i demokratiske prosesser og arbeidsmåter.

  • Møtene finner sted to ganger i året.
  • BUK tar opp saker som har med fordeling av penger til forskjellige tiltak for barn og ungdom og større temaer som oversendes til politikerne.
  • BUK står fritt til å ta opp temaer som for eksempel mobbing og fritidstiltak.

BUK består av to elever fra hver barne- og ungdomsskole, som elevrådet velger ut og tre medlemmer fra hvert av de fire ungdomsutvalgene.


Reglement for BUK og Ungdomsråd


Ungdomsrådet

består av valgte representanter mellom 12-18 år fra Skedsmokorset, Skjetten, Strømmen og Lillestrøm/Leirsund distrikt.


Ungdomsrådet holder minimum 3 møter pr. halvår.


Rådet fungerer som høringsinstans i plansaker som berører barn og unges interesser.


Kontaktperson: nina.lande@skedsmo.kommune.no Tlf: 66 93 81 35