Delegasjon til hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester

  1. I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og sosiale tjenester myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til annet organ eller rådmannen.

  2.  Hovedutvalget for helse- og sosiale tjenester er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av kommunens samlede helse- og sosialtjenester. For øvrig arbeider utvalget innenfor de rammer som er fastlagt i sosialtjenesteloven, barnevernsloven, kommunehelsetjenesteloven m.v. , samt i henhold til de vedtak som fattes av kommunestyret.

  3.  Hovedutvalget for helse- og sosiale tjenester har vedtaksmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i tråd med de retningslinjer som er fastsatt i lov, gitt i medhold av lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av kommunestyret. 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.