Hopp til hovedinnholdet

Skatteoppgjør

Første pulje av skatteoppgjør for 2019 er klart 20. juni.
De som får skatteoppgjøret i første pulje er de fleste lønnstakere og pensjonister som enten har levert skattemeldingen på nett eller som har benyttet leveringsfritak.

Deretter blir det løpende skatteoppgjør mellom 15. august og 23. oktober.

 

Feil på godskrevet skattetrekk

Dersom godskrevet skattetrekk på skattemelding ikke stemmer med mottatte sammenstillinger eller sammenstilling ikke er mottatt må skjema for avregningsklage sendes til Nedre Romerike kemnerkontor. Inntekten må oppgis på skattemeldingen.

Ved spørsmål kan kemnerkontoret kontaktes på e-post.

Feil på ligning

Dersom det er feil på inntekt eller formue, fradrag ikke har kommet med  på skattemeldingen, skatteklasse, beregning av skatt eller liknende må Skatteetaten kontaktes

Klagefristen er 6 uker etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Klagen sendes via Altinn

Skatt til gode

Utbetaling av skatt til gode vil du få innen 3 uker etter at skatteoppgjøret er utsendt. Dersom du ikke har mottatt pengene ta kontakt med Nedre Romerike kemnerkontor.

Telefon til kemnerkontoret er: 66 93 80 20

Epostadressen til kemnerkontoret er: kemneren@skedsmo.kommune.no

Endring av bankkonto

Om du ønsker å få utbetalt til gode skatt til annen bankkonto enn det som står oppført i skattemeldingen kan du endre bankkonto på to måter:

  1. via Skatteetaten.no

  2. via Nedre Romerike kemnerkontor - Merk at endringen kun vil gjelde årets skatteoppgjør/utbetaling