Skatteoppgjør

Første pulje av skatteoppgjøret for 2016 er klart 22. juni. De som får skatteoppgjøret i første omgang er de fleste lønnstakere og pensjonister som enten har levert selvangivelsen på nett eller som har benyttet leveringsfritak.

Deretter blir det løpende skatteoppgjør mellom 2. august og 25. oktober.

Feil på godskrevet skattetrekk

Dersom godskrevet skattetrekk på selvangivelsen ikke stemmer med mottatte sammenstillinger eller sammenstilling ikke er mottatt må skjema for avregningsklage sendes til Skedsmo kemnerkontor. Inntekten må oppgis på selvangivelsen. Ved spørsmål kan kemnerkontoret kontaktes på e-post.

Feil på likning

Dersom det er feil på inntekt eller formue, fradrag ikke har kommet med  på selvangivelsen, skatteklasse, beregning av skatt eller liknende må Skatt øst kontaktes


Klagefristen er 6 uker etter at du har mottatt skatteoppgjøret. Klagen kan sendes elektronisk på Altinn

Til gode skatt

Utbetaling av skatt til gode vil du normalt få 2 uker etter at skatteoppgjøret er utsendt. Dersom du ikke har mottatt pengene ta kontakt med Skedsmo kemnerkontor.

Telefon til kemnerkontoret er: 66 93 80 20

Epostadressen til kemnerkontoret er: kemneren@skedsmo.kommune.no

Endring av bankkonto

Om du ønsker å få utbetalt til gode skatt til annen bankkonto enn det som står oppført i selvangivelsen kan du endre bankkonto på to måter:

  1. via Altinn.no (RF-1030-A) innen 15. mai (dersom du disponerte kontoen pr 31.12)

  2. via Skedsmo kemnerkontor

 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?