Søke om redusert betaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Ingen skal betale mer enn maksimalt 6 % av samlet inntekt på barnehageplass.
  • Barn over 3 år fra familier/husholdninger med inntekt under 450 000 kr har rett til gratis kjernetid på 20 timer per uke.

Begge ordningene krever at foresatte søker til kommunen. Søker du om redusert betaling og har rett til gratis kjernetid, blir dette innvilget i samme søknad.
Det er samme søknadsskjema for begge ordningene. Søknadsskjema kan leveres i barnehagen eller sendes til Skedsmo kommune, Utdanningssektoren, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Redusert betaling ved lav inntekt

Husholdninger med inntekt under kr. 533. 500 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.

Søknadsskjema og mer informasjon.

Søknadsfrist

Ved hovedopptak og nytt barnehageår er søknadsfristen 1. juni. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august. For søknader underveis i barnehageåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvem kan søke?

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 533.500 kroner per år, har rett til redusert betaling.

For barn med barnehageplass i Skedsmo kommune, men som er bosatt i andre kommuner, skal søknaden sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Gratis kjernetid ved lav inntekt

Inntektsgrensen for å ha rett til 20 timer gratis kjernetid er fra 1. august 2017 kroner 450 000 for husholdningens samlede inntekt.

Dette gjelder 3-åringer, 4-åringer og 5-åringer.

Du må søke om å få gratis kjernetid. Hvis du har søkt om redusert betaling, og husholdningens inntekt er lavere enn kr 450 000 per år, vil barn over 3 år få 20 timer gratis opphold per uke. Redusert betaling og gratis kjernetid søkes om og behandles i samme prosess, og gjelder fra oppstart av barnehageåret i august, eventuelt fra senere startdato. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Dersom du har rett på gratis kjernetid, og velger kun å benytte de 20 timene, er barnehagetilbudet gratis.

Hvilke inntekter skal regnes med?

For begge ordningene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt (punkt 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.7.8 – 2.8 – 3.1 i skattemeldingen). Selvstendig næringsdrivende må levere næringsinntekt.

  • Som én husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Regelverk

Regler om foreldrebetaling i barnehagen står i Forskrift om foreldrebetaling § 3.

Spørsmål om redusert betaling?

Kontakt Mette Engelund-Brænden

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.