Hopp til hovedinnholdet

Etablere barnehage eller familiebarnehage

Skal du etablere barnehage eller familiebarnehage?


Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. Allerede i etableringsfasen skal vi involveres og se til at krav i "Lov om barnehager og tilhørende forskrifter​" vil bli fulgt og at det legges opp til en forsvarlig virksomhet.

Aktuelle dokumenter:

 

Ta kontakt ved eventuelle spørsmål