Hopp til hovedinnholdet

Åsenhagen barnehage

Besøksadresse

Åsenhagen 36
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Merete Hoel

Assisterende styrer

Tina Christiansen

Telefon til avdelingene

Bjørner 46 81 07 75

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018

Fredag 18. mai 2018

Fredag 17. august 2018

Mandag 20. august  2018

Fredag 2. november 2018

Om barnehagen

Åsenhagen barnehage har 50 plasser for barn i alderen 1 til 6 år fordelt på 3 grupper. Vi ligger midt inne i Åsenhagen boligområde og har varierte og fine turområder i nærmiljøet. 

Organisering

Barna er delt inn i 3 grupper etter alder, med faste voksne som er tilknyttet hver gruppe. Gruppene har hver sin base som de tilhører.

En formiddag i uka har vi 5 års klubb for de barna som går siste året i barnehage, før de begynner på skolen.

  • Musegruppa: 18 barn i alderen 3-5 år med, 1 pedagog, 2 fagarbeidere og 1 assistent.
  • Bjørnegruppa: 18 barn i alderen 3-5 år med, 1 pedagog, 2 fagarbeidere.
  • Revegruppa: 14 barn i alderen 1-2 år med, 2 pedagoger og 2 fagarbeidere.

 I tillegg har vi en ekstra pedagog som har ansvaret for 5 års klubben, veiledning av assistenter og fagarbeider og oppfølging av barn som trenger ekstra språkstimulering.

Satsningsområder

Satsningsområdene i 2017 er realfag og språk.

Barna skal få oppleve og delta i ulike eksperimenter og vi skal ta i bruk «Nysgjerrigpermetoden». Nysgjerrigpermetoden er en «oppskrift» i seks trinn på hvordan barn kan forske.

Fram til august 2017 skal vi arbeide med «Språkløyper».  Språkløyper er en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Den skal gi oss mere kunnskap, verktøy og trygghet i arbeidet vårt med barnas språk.

 

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Endre kontaktopplysninger
  • Si opp plassen

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Målet med årsplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Årsplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.