Åsenhagen barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Åsenhagen barnehages mål: Personalet jobber etter «nysgjerrigper- metoden» i arbeidet med realfagssatsningen.

Åsenhagen barnehages tiltak: Personalet får kunnskap og erfaring om «nysgjerrigper-metoden» på ulike typer møter og i praksis feltet.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Åsenhagen barnehages mål: Alle minoritetsspråklige får tilpasset språkopplæring.

Åsenhagen barnehages tiltak: Personalet legger til rette for tilpasset språkopplæring for alle minoritetsspråklige barn og har tatt i bruk sektorens planer for styrking av språkopplæringen.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Åsenhagen barnehages mål: Alle minoritetsspråklige får tilpasset språk opplæring.

Åsenhagen barnehages tiltak: Personalet legger til rette for tilpasset språkopplæring for alle minoritetsspråklige barn og har tatt i bruk sektorens planer for styrking av språkopplæringen.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?