Hopp til hovedinnholdet

Breidablikk barnehage

Besøksadresse

Bråteveien 134
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Marit S. Gåsland

Styrerassistent

Hilde Rusten Mikkelsen

Sekretær

Ann Kristin Simonsen

Telefon til avdelingene

Solsikka 46936930
Blåklokka 46954838
Røsslyngen 46936135
Kløverenga 46954794
Hvitveisen 46954910

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018

Fredag 18. mai 2018

Fredag 17. august 2018

Torsdag 1. november 2018

Fredag 2. november 2018

Om barnehagen

Breidablikk er en avdelingsbarnehage som ligger sentralt på Skjetten. Barnehagen har 72 barn i alderen 1–6 år. Barnehagen ble bygget i 1976, og utvidet og oppusset høsten 2004.

Organisering

Blåklokka og Solsikka er avdelingene for de minste barna. Hver avdeling har 9 barn i alderen 1–3 år.


Røsslyngen, Hvitveisen og Kløverenga er avdelingene for de største barna. Hver avdeling har 18 barn i alderen 3–6 år.

 

Ansatte

Hver av avdelingene har 3 ansatte. Barnehagen har 20 ansatte hvorav 1 styrer, 5 pedagogiske ledere, 13 fagarbeidere/assistenter og en sekretær.

Satsningsområder

Breidablikk har miljø som satsningsområde, og for tiden konsentrerer vi oss om nærmiljøet. Vi snakker mye om hvordan vi kan bevare naturen rundt oss. Samtidig er vi i ferd med å implementere ny plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet. Barnehagen har et felles fokus på de voksnes rolle i arbeidet med barna, mens den enkelte avdeling benytter ulike virkemidler i det pedagogiske arbeidet. På denne måten får barna et godt tilrettelagt tilbud på grunnlag av den enkelte barnegruppes behov og de ansattes kompetanse.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.