Hopp til hovedinnholdet

Breidablikk barnehage

Besøksadresse

Bråteveien 134
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Marit S. Gåsland

Styrerassistent

Hilde Rusten Mikkelsen

Sekretær

Åsta Kvåle

Telefon til avdelingene

Solsikka 46936930
Blåklokka 46954838
Røsslyngen 46936135
Kløverenga 46954794
Hvitveisen 46954910

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Torsdag 3. januar 2019
Mandag 19. august 2019
Torsdag 31. oktober 2019
Fredag 1. november 2019

Om barnehagen

Breidablikk er en avdelingsbarnehage som ligger sentralt på Skjetten. Barnehagen har 72 barn i alderen 1–6 år. Barnehagen ble bygget i 1976, og utvidet og oppusset høsten 2004.

Organisering

Blåklokka og Solsikka er avdelingene for de minste barna. Hver avdeling har 9 barn i alderen 1–3 år.


Røsslyngen, Hvitveisen og Kløverenga er avdelingene for de største barna. Hver avdeling har 18 barn i alderen 3–6 år.

 

Ansatte

Hver avdeling har tre ansatte i grunnbemanning. Vi har en styrer, en sekretær, sju ped.lederstillinger, en støttepedagog, en språkpedagog, og resten er assistenter og fagarbeidere. 

Satsningsområder

  • Språkstimulering
  • Sosiale ferdigheter, livsmestring og helse
  • Bærekraftig utvikling og realfag. 
Vi jobber med satsningsområdene gjennom temaarbeidet vårt, som i år er Alf Prøysens sanger og fortellinger.

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.