Hopp til hovedinnholdet

Hagan Barnehage

Besøksadresse

Hagaveien 21
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Hilde Alvilde Abrahamsen

Telefon til avdelingene

Rødkløver 95427869
Blåklokke 95415541
Smørblomst 95424577
Prestekrage 95409414

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Fredag 31.mai 2019
Fredag 16. august 2019
Torsdag 31. oktober 2019
Fredag 1. November 2019

Om barnehagen

Hagan barnehage ligger i et rolig villastrøk på Strømmen. Barnehagen har 54 barn i alderen 0–6 år.


Vi benytter oss av fasiliteter i nærmiljøet, som bibliotek, skog og lekeplasser. Det er også kort vei til butikker, skoler og andre barnehager. 

Organisering

Prestekrage og Smørblomst er avdelingene for de minste barna. Hver avdeling har 9 barn i alderen 0–3 år.


Blåklokke og Rødkløver er avdelingene for de største barna. Hver avdeling 18 barn i alderen 3–6 år.

Ansatte

Hver av avdelingene har 3 ansatte. Barnehagen har totalt 15 ansatte hvorav 1 styrer, 4 pedagogiske ledere og 10 fagarbeidere/assistenter.

Satsningsområder

I arbeidet med barna vektlegges omsorg og det å skape trygghet og trivsel som grunnlag for videre læring. Målet er voksne som skaper trygg tilknytning til barna og hjelper hver enkelt barn med egenledelse og regulering av følelser. Vi satser også på å gi et barnehagetilbud i tråd med det enkelte barns og den enkelte families behov. 

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.