Hagan barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Foreldrene opplever at de får informasjon og har kontakt med barnehagen.

Enhetens tiltak: Barnehagen bruker IST Direkte i kommunikasjon med foreldrene.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn benyttes.

 

Enhetens tiltak: Opplæring og bruk av plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Sårbare familier får informasjon og blir henvist videre til psykisk helsetjeneste

Enhetens tiltak: Kompetanseheving for å fange opp og sårbare familier.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Barna får en begynnende forståelse av miljøvern.


Enhetens tiltak: Få kjennskap til miljøvern og kildesortering.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: Nysgjerrigper-metoden benyttes for å fremme barns undring, utforskning og vitebegjær.

Enhetens tiltak: Opplæring og bruk av nysgjerrigper-metoden.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn benyttes.

Enhetens tiltak: Opplæring og bruk av plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Barnehagen har barnehagelærer i 35 % av stillingene.

Enhetens tiltak: Ansette barnehagelærere ved ledige stillinger.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?