Hagan barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Foreldrene opplever at de får informasjon og har kontakt med barnehagen.

Enhetens tiltak: Barnehagen bruker IST Direkte i kommunikasjon med foreldrene.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn benyttes.

 

Enhetens tiltak: Opplæring og bruk av plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Sårbare familier får informasjon og blir henvist videre til psykisk helsetjeneste

Enhetens tiltak: Kompetanseheving for å fange opp og sårbare familier.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Barna får en begynnende forståelse av miljøvern.


Enhetens tiltak: Få kjennskap til miljøvern og kildesortering.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: Nysgjerrigper-metoden benyttes for å fremme barns undring, utforskning og vitebegjær.

Enhetens tiltak: Opplæring og bruk av nysgjerrigper-metoden.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn benyttes.

Enhetens tiltak: Opplæring og bruk av plan for styrking av språkopplæring for minoritetsspråklige barn.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Barnehagen har barnehagelærer i 35 % av stillingene.

Enhetens tiltak: Ansette barnehagelærere ved ledige stillinger.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.