Hopp til hovedinnholdet

Kjeller barnehage

Besøksadresse

Sildreveien 4
2007 Kjeller

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Stian Lundberg

Ass. styrer

Charlotte Tabuk

Ass. styrer

Elisabeth Westbye Arcilla

Telefon til sonene

Ask, telefon 66 93 89 75
Ask, mobil 902 41 697
Eik, telefon 66 93 89 74
Eik, mobil 902 41 473
Poppel, telefon 66 93 89 76
Poppel, mobil 902 75 467

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Mandag 21. januar 2019
Mandag 25. mars 2019
Fredag 31. mai 2019
Mandag 9. september 2019
Fredag 1. november 2019

Mandag 20. januar 2020
Mandag 23. mars 2020
Fredag 22. mai 2020

Om barnehagen

Kjeller barnehage holder til i lyse og moderne lokaler. Vi har 157 barn fordelt etter alder på tre soner.

Barnehagen har et stort uteområde tilrettelagt for variert lek og aktivitet, en takterrasse der de minste sover og hvor det også er plass for lek og aktivitet. Aktiviteter med og i vann er mulig i barnehagens vannrom.

Organisering

Barnehagen er delt inn i tre soner: Ask, Eik og Poppel.  

På Poppel er det barn i alderen 1–3 år, på Ask og Eik er det barn i alderen 3–6 år. Hensikten er at barna skal få et tilbud som er tilpasset barnets modning og alder. Vi har en organisering som legger til rette for at barna omgås alle voksne på sonen og har derfor gode forutsetninger for å være trygg på alle voksne.

Ansatte

Vi er ca. 40 ansatte. Personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, pedagogisk veileder, assisterende styrere (administrasjon /fag)  og styrer.

Satsningsområder

I Kjeller barnehage mener vi at det er viktig å være lydhøre for barns undring og begeistring for å lære. Våre arbeidsmetoder er med på å støtte barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Vi legger vekt på barnets egen modningsprosess i forhold til læring.  

Vi fokuserer på at barn skal oppleve glede og stolthet over at deres bidrag og innspill blir lyttet til og er av betydning. Barns læring finner sted i lek, tilrettelagte aktiviteter og i her-og-nå situasjoner.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Søke, endre eller si opp plass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.