Kjeller barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: eksperimentere, improvisere og ha det gøy mens vi leker og lærer. 

Enhetens tiltak: sette i gang ulike prosjekter med bakgrunn i «nysgjerrigper-metoden». Barnas egen nysgjerrighet skal være drivkraften i prosjektene. De voksnes rolle er å være veiledere og undre seg sammen med barna

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: de minoritetsspråklige barna har økte norskkunnskaper.


Enhetens tiltak: planlagte leke- og språkgrupper. Fortsette implementeringen av språkintervensjonen. Bruk av TRAS for alle barna. Søke ekstra språkmidler til å kunne intensivere språkarbeidet i barnehagen.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: rekruttere egne assistenter/fagarbeidere til å ta utdanning (ABLU/ordinær deltid).

Enhetens tiltak: opprettholde den høye andelen barnehagelærere vi har og sørge for godt faglig miljø og god kvalitet for å beholde pedagogene.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?