Hopp til hovedinnholdet

Korshagen barnehage

Besøksadresse

Korshagen 6
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Nina Merete Østengen

Telefon til avdelingene

Arbeidsrom/sekretær 63872562

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019

Fredag 31. mai 2019

Mandag 19. august 2019

Mandag 28. oktober 2019

Tirsdag 29. oktober 2019

Om barnehagen

Korshagen barnehage ligger sentralt på Skedsmokorset like ved Åsenhagen skole og har plass til 79 barn i alderen 1–6 år. Barnehage ble åpnet i 1970. Barnehagen har et stort uteområde med mye grøntareal. I tillegg har vi et nærmiljø med mange muligheter både når det gjelder turområder, bibliotek, forretninger og gåavstand til busstasjon.

Organisering

Barnehagen er delt inn i 5 avdelinger hvorav 2 avdelinger med barn i alderen 1–3 år og 3 avdelinger med barn i alderen 3–6 år.

Ansatte

Barnehagen har totalt 20 ansatte hvorav 1 styrer, 9 pedagogiske ledere, 9 fagarbeidere/assistenter og 1 sekretær. De fleste avdelingene har en grunnbemanning med 2 pedagog og assistent/ fagarbeider, og en avdeling med 24 barn har 2 pedagoger og 2 fagarbeidere. I tillegg har barnehagen en 100% stilling støtteassistent. 

Satsningsområder

 

Arbeidet med å fremme barns sosiale kompetanse er grunnleggende i arbeidet vårt. I tråd med barnehageløftet jobber vi også spesielt med fagområdene språk, tekst og kommunikasjon og IKT.

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.