Hopp til hovedinnholdet

Foreldreundesøkelsen for Korshagen barnehage

Foreldreundersøkelsen Korshagen barnehage
  Korshagen barnehageSkedsmo kommune
Tema/år 2016 2018 2016 2018
Barns læring og utvikling  4,6  4,7  5,1  5,1
Foreldresamarbeid  4,6  4,5  4,8  4,9
Ansattes samspill med barna  4,3  4,6  5,0 5,0
Ledelse og organisasjon 4,6   4,7  4,9 5,0
Jeg er samlet sett godt fornøyd med barnehagen  4,7  4,5  5,0 5,1
  • Skalaen går fra 1-6, der 6 er best
  • Svarprosenten var på 66,2  i 2018.
  • Resultatene for kommunen sammenlagt omfatter kommunale barnehager