Korshagen barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: Blitt kjent med og tatt i bruk «Nysgjerrigper-metoden».

Enhetens tiltak: Assistenter og fagarbeidere deltar i refleksjonsgrupper der de får konkrete oppgaver med enkeltbarn/smågrupper som tar utgangspunkt i «Nysgjerrigper-metoden». Pedlederne deltar i narurfagnettverk og driver «Nysgjerrigper-prosjekter» med barna.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Alle som trenger det deltar i språkgrupper.

Enhetens tiltak: Vi deltar i intervensjon for systematisk arbeid med språkutvikling, der barn som trenger språkstimulering utover det god allmennpedagogikk gir, får et tilbud i daglige språkgrupper. 

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Vi opprettholder andelen barnehagelærere på 58 %.

Enhetens tiltak: Vi opprettholder høyt faglig fokus for å beholde barnehagelærerne.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?