Hopp til hovedinnholdet

Lillestrøm barnehage

Besøksadresse

Vestbygata 57
2003 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Carina Huse-Weinreich

Pedagogisk veileder

Telefon til basene

Base 1, Knertene og Flisene 916 54 246
Base 2, Fliskroken 916 54 249
Tømmerrenna og Sagbruket 916 54 248

Barnehagen får ny adresse i 2018

Fra 3. januar 2018 flytter Lillestrøm barnehage inn i paviljonger i Vestbygata 57.
Barnehagen i Leiv Erikssonsgate 7 skal bygges om og utvides.
Ombyggingen er planlagt ferdig til 31.12. 2018.

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018
Fredag 13. april 2018
Torsdag 16. august 2018
Fredag 17 august 2018
Fredag 26. oktober 2018

Om barnehagen

Lillestrøm barnehage er en avdelingsløs basebarnehage bygd med kjerneområder tilknyttet ulike tema- og aktivitetsrom. Barnehagen har nå til sammen 76 barn med småbarn i 1. etg. og store barn i 2. etg.  

Organisering

Storebarnsbasen

Basen består av 3 grupper med tilsammen 54 barn, og holder til i 2. etasje. 


 • Sagbruket er en gruppe med 18 barn, en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent. 
 • Fliskroken er en gruppe med 18 barn, en pedagogisk leder,en fagarbeider og en assistent. 
 • Tømmerrenna er en gruppe med 18 barn, en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent. 

Rommene: Vi har to store kjernerom og i tillegg dukkerom, musikkrom, formingsrom, byggerom og et vrimlerom. Barna velger selv hvor de vil være, og det er alltid voksne til stede på alle rom. På de ulike rommene i barnehagen legges det til rette for både strukturerte og ustrukturerte aktiviteter.  


Småbarnsbasen
Basen består av 2 grupper med til sammen 22 barn i alderen 0–3 år.


 • Knertene er en gruppe på 11 barn, en pedagogisk leder og to assistenter. 
 • Flisene er en gruppe på 11 barn, en pedagogisk leder og 2 assistenter.  

I tillegg har vi en pedagogisk leder og en assistent i 50% som fordeler seg på begge gruppene.


Rommene: Vi har et stort kjerneområde, puterom, byggerom, dukkerom og et bilrom. I tillegg har vi et kjøkken. Barna har mulighet til å velge hvor de vil være i løpet av dagen, med aktive og deltakende voksne tilstede.

Satsningsområder

Satsningsområdene er språk, tekst og kommunikasjon, samt kropp, bevegelse og  helse knyttet til sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter. Videre er vi opptatt av hva og hvordan barn lærer. Vår pedagogikk tar utgangspunkt i at barna lærer av det de er opptatt av her og nå.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten

 • Når du skal svare på tilbud
 • Følge saksgangen til søknaden
 • Søke om endring av oppholdstid
 • Endre kontaktopplysninger
 • Si opp plassen

Du må logge deg på via ID-porten

 • Når du skal svare på tilbud
 • Følge saksgangen til søknaden
 • Søke om endring av oppholdstid
 • Endre kontaktopplysninger
 • Si opp plassen

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.