Hopp til hovedinnholdet

Lillestrøm barnehage

Besøksadresse

Leiv Eriksonsgate 7
2004 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Carina Huse-Weinreich

Ass. styrer

Gry-Heidi Torp

Telefon til avdelingene

Flisene 916 54 246
Knertene 916 54 245
Stubbene 481 94 469
Tømmerrenna 916 54 247
Elveløpet 481 87 856
Sagbruket 916 54 249
Fliskroken 916 54 248

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Tirsdag 23. april 2019
Torsdag 15. august 2019
Fredag 16. august 2019
Fredag 25. oktober 2019

Om barnehagen

Lillestrøm barnehage har 7 avdelinger og ligger sentralt på Vigernes med nærhet til buss og tog.

Barnehagen flyttet tilbake i nye og nyoppussede lokaler januar 2019.

Organisering

Barnehagen er organisert i to hus på samme tomt. Den har tre småbarnsavdelinger for barn under tre år, med 9 barn hver; Knertene, Flisene og Stubbene. 

I tillegg til 4 avdelinger med 18 barn hver, for barn over 3 tre år; Elveløpet, Tømmerrenna, Sagbruket og Fliskroken.  

Ansatte

Alle avdelinger har en grunnbemanning på 3 ansatte, totalt 9 barnehagelærere og 12 fagarbeidere.
I tillegg har barnehagen egen styrer og assisterende styrer.

Barnehagen er praksissted for barnehagelærerutdanningen, med studenter fra blant annet OsloMet, og er godkjent som lærlingebedrift.

Satsningsområder

Barnehagen har stort fokus på voksenrollens betydning 

Sosial kompetanse 

Forebygge mobbeadferd og krenkelser

Språk og godt språkmiljø

 Realfag

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.