Hopp til hovedinnholdet

Lillestrøm barnehage

Besøksadresse

Vestbygata 57
2003 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Carina Huse-Weinreich

Pedagogisk veileder

Telefon til basene

Base 1, Knertene og Flisene 916 54 246
Base 2, Fliskroken 916 54 249
Tømmerrenna og Sagbruket 916 54 248

Barnehagen får ny adresse i 2018

Fra 3. januar 2018 flytter Lillestrøm barnehage inn i paviljonger i Vestbygata 57.
Barnehagen i Leiv Erikssonsgate 7 skal bygges om og utvides.
Ombyggingen er planlagt ferdig til 31.12. 2018.

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018
Fredag 13. april 2018
Torsdag 16. august 2018
Fredag 17 august 2018
Fredag 26. oktober 2018

Om barnehagen

Lillestrøm barnehage er en avdelingsløs basebarnehage bygd med kjerneområder tilknyttet ulike tema- og aktivitetsrom. Barnehagen har nå til sammen 76 barn med småbarn i 1. etg. og store barn i 2. etg.  

Organisering

For tiden holder barnehagen hus i midlertidig paviljongbygg i Vestbygt 57, med 78 barn fra 0-6 år fordelt på 5 avdelinger. 

Knertene og Flisene: To avdelinger fra 0-3 år med 12 barn på hver gruppe og 4 ansatte.

Fliskroken, Sagbruket og Tømmerrenna: Tre avdelinger med barn fra 3-6 år, med 18 barn på hver gruppe og 3 ansatte.

Ansatte

Barnehagen har ansatt styrer og pedagogisk veileder i til tillegg til grunnbemanningen som består av 8 barnehagelærere, 9 fagarbeidere og 2 lærlinger. Barnehagen er praksissted for barnehagelærerutdanningen, og tar imot studenter fra blant annet Oslomet.

Satsningsområder


Språk og godt språkmiljø
Sosial kompetanse og forebygging av mobbeatferd
Realfag

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.