Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Linbråten barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Samspill

Enhetens mål: I Linbråten barnehage bruker vi plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet i barnehagen. For å etablere gode relasjoner må godt samspill ligge til grunn.

Enhetens tiltak: Bevisstgjøring av personalet gjennom ulike prosesser.

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Bevisstgjøring av de ulike rollene i barnehagen. Ansvarliggjøre hver enkelt, da vi jobber som et team mot felles mål.

Enhetens tiltak: Bevisstgjøre personalet gjennom å gå i dybden på ulike ansvars- og arbeidsoppgaver den enkelte har. 

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: Sykefraværet skal være på 7,3 %

Enhetens tiltak: Følge opp sykefraværsrutinene og ha fokus på nærvær.

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: Barnehagen deltar i lærende nettverk i realfag. Hele personalgruppen skal få opplæring i Nysgjerrigper- metoden slik at de kan ta den i bruk i arbeidet med barna.

Enhetens tiltak: Implementere dette arbeidet i ulike møtevirksomhet på huset.

 

Handlingsprogram mål 2

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Språkintervensjonen benyttes systematisk med de barna som har behov for individuell oppfølging . Det arbeides med språkstimulering i alle hverdagssituasjoner.


Enhetens tiltak: Gjennomføre systematiske språkgrupper for alle alderstrinn, med ekstra innsats ved behov/eventuelt de største barna som skal over i skolen.

Handlingsprogram mål 3

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Målet er å få fylt opp alle pedagogstillingene i løpet av barnehageåret.


Enhetens tiltak: Barnehagen har lagt til rette for et faglig miljø for å beholde og rekruttere pedagoger..

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?