Hopp til hovedinnholdet

Måsan barnehage

besøksadresse

Odalsgt. 11
2003 Lillestrøm

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Gjertrud K.Tyskeberg

Ass. styrer

Lillian Kjeldsberg

Telefon til avdelingene

Fjellheimen 469 30 454
Fossefallet 941 51 549
Eikeskogen 941 53 255
Veslebygda 941 52 550

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Mandag 15. januar 2018
Fredag 17. august 2018
Torsdag 1. november 2018
Fredag 2. november 2018

Da er barnehagen stengt.

Om barnehagen

Måsan barnehage er en avdelingsbarnehage og ble åpnet i 1971. Barnehagen ligger sentralt i Lillestrøm med gode tur- og lekemuligheter i nærområdene. Barnehagen har plass til 54 barn i alderen 1–6 år. Barna er fordelt på fire avdelinger.

Organisering

Veslebygda og Eikeskogen er avdelingene for de minste barna. På  hver avdeling er det inntil 9 barn i alderen 1–3 år.

Fossefallet og Fjellheimen er avdelingene for for de største barna. I hver avdeling er det 18 barn i alderen 3–6 år.

Ansatte

Hver avdeling har 3 ansatte. Barnehagen har totalt 14 ansatte hvorav 4 pedagogiske ledere, 8 fagarbeidere/assistenter, støtteassistent og styrer.

Vi arbeider mye med barn i små grupper. Da er barna mer trygge og får utfoldet seg mer. Barna er inndelt etter alder i disse gruppene.

Satsningsområder

Livsmestring og helse, som for oss inneholder:  
  • omsorg og trygghet
  • lek
  • språk og kommunikasjon
  • vennskap og fellesskap
  • danning og læring.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.