Melby barnehage

Besøksadresse

Landskronaveien 336
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Inger Lise Rønningen

Ass. styrer

Elisabeth Hynne

Telefon til avdelingene

Furustua 979 90 646
Blåbærtua 979 90 647
Tyttebærtua 979 90 648
Røsslyngstua 979 90 649
Løvetannstua 979 90 650

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Mandag 2. januar 2017

Fredag 26. mai 2017

Fredag 18. august 2017

Torsdag 2. november 2017

Fredag 3. november 2017

Om barnehagen

Melby barnehage ligger sentralt på Skjetten. Det er kort vei til skog, mange lekeplasser, skoler, buss og Skjetten nærmiljøsenter. Barnehagen har 72 barn totalt fordelt på 5 avdelinger

Organisering

 • Tyttebærtua og Blåbærtua er storebarnsavdelinger med 18 barn pr avdeling i alderen 3–6 år.
 • Furustua er fra høsten 2016 2-6 års avdeling.
 • Løvetannstua og Røsslyngtua er småbarnsavdelinger med 9 barn pr avdeling i alderen 1–3 år.

I tillegg til avdelingenes egne rom, har barnehagen flere fellesrom til bruk for alle i barnehagen. Vi har blant annet et eget formingsrom, et rom for fysiske aktiviteter med ribbevegg, madrasser mm og et eget språkrom med pedagogiske materiell som kan benyttes i arbeidet med å fremme barns språkutvikling. 
Avdelingene har hver sin pc, som barna bruker.

Ansatte

Barnehagen har totalt totalt 19 ansatte hvorav 1 styrer, 6 pedagogiske ledere og 11 assistenter (noen er fagarbeidere og barnepleier). Vi har også ekstraressurser som varierer etter behov.

Satsningsområder

 • sosial kompetanse
 • lek
 • språk
 • fysisk aktivitet
 • forberedende lese- og skriveaktiviteter 
 • forberedende mattematikkaktiviteter


Utfyllende informasjon om satsningsområdene våre finnes på MLG. 

Barnehagens visjon er «Ett skritt inn i fremtiden!» Det innebærer at vi hele tiden har fokus på å oppdatere oss på nye teorier, ny forskning og ha søkelyset på voksenrollen i barnehagen. 

Melby barnehage er opptatt av å ta vare på miljøet, og ønsker å fortsatt være sertifisert Grønt-Flagg barnehage.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2017 koster en full plass i barnehage  2 730 kroner per måned, men prisen varierer etter hvor mange dager per uke barnet er fast i barnehagen, og etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Første gang du registrerer søknad skal du ikke logge deg inn, men gå direkte til Søke barnehage.

Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Du må logge deg på via ID-porten

 • Når du skal svare på tilbud
 • Følge saksgangen til søknaden
 • Søke om endring av oppholdstid
 • Si opp plassen

 

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Søknadsskjema og regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold.
Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?