Hopp til hovedinnholdet

Melby barnehage

Besøksadresse

Landskronaveien 336
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Kathrine Luther

Assisterende styrer

Elisabeth Hynne

Telefon til avdelingene

Furustua 979 90 646
Blåbærtua 979 90 647
Tyttebærtua 979 90 648
Røsslyngstua 979 90 649
Løvetannstua 979 90 650

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Mandag 2. januar 2018

Fredag 18. mai 2018

Om barnehagen

Melby barnehage ligger sentralt på Skjetten. Det er kort vei til skog, mange lekeplasser, skoler, buss og Skjetten nærmiljøsenter. Barnehagen har 72 barn totalt fordelt på 5 avdelinger

Organisering

 • Tyttebærtua, Blåbærtua og Furustua er storebarnsavdelinger med barn i alderen 3–6 år.
 • Løvetannstua og Røsslyngtua er småbarnsavdelinger med 9 barn pr avdeling i alderen 1–3 år.

I tillegg til egne rom per avdeling, har barnehagen flere fellesrom til bruk for alle i barnehagen. Vi har eget formingsrom, et rom for fysiske aktiviteter med ribbevegg og  madrasser og et eget språkrom med pedagogiske materiell som kan benyttes i arbeidet med å fremme barns språkutvikling. 
Avdelingene har hver sin pc, som barna bruker.

Ansatte

Barnehagen har totalt totalt 19 ansatte hvorav 1 styrer, 6 pedagogiske ledere og 11 assistenter (noen er fagarbeidere og barnepleier). Vi har også ekstraressurser som varierer etter behov.

Satsningsområder

 • sosial kompetanse
 • lek
 • språk
 • fysisk aktivitet
 • forberedende lese- og skriveaktiviteter 
 • forberedende mattematikkaktiviteter


Utfyllende informasjon om satsningsområdene våre finnes i IST Direkte. 

Barnehagens visjon er Leke, lære, vokse sammen. 

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2018 koster en full plass i barnehage  2 910 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Første gang du registrerer søknad skal du ikke logge deg inn, men gå direkte til Søke barnehage.

Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Du må logge deg på via ID-porten

 • Når du skal svare på tilbud
 • Følge saksgangen til søknaden
 • Søke om endring av oppholdstid
 • Si opp plassen

 

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.