Hopp til hovedinnholdet

Melby barnehage

Besøksadresse

Landskronaveien 336
2013 Skjetten

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Kathrine Luther

Assisterende styrer

Elisabeth Hynne

Telefon til avdelingene

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Fredag 31. mai 2019
Torsdag 15. august 2019
Fredag 16. august 2019
Fredag 1. november 2019

Om barnehagen

Melby barnehage ligger sentralt på Skjetten. Det er kort vei til skog, mange lekeplasser, skoler, buss og Skjetten nærmiljøsenter. Barnehagen har 72 barn fordelt på 5 avdelinger

Organisering

 • Lilla, Blå og Gul er storebarnsavdelinger med barn i alderen 3–6 år.
 • Orange og Grønn er småbarnsavdelinger med 9 barn pr avdeling i alderen 1–3 år.

I tillegg til egne rom per avdeling, har barnehagen flere fellesrom til bruk for alle i barnehagen. Vi har eget formingsrom, et rom for fysiske aktiviteter med ribbevegg og  madrasser og et eget språkrom med pedagogiske materiell som kan benyttes i arbeidet med å fremme barns språkutvikling. 
Avdelingene har hver sin pc, som barna bruker.

Ansatte

Barnehagen har totalt totalt 19 ansatte hvorav 1 styrer, 6 pedagogiske ledere og 11 assistenter (noen er fagarbeidere og barnepleier). Vi har også ekstraressurser som varierer etter behov.

Satsningsområder

 • sosial kompetanse
 • lek
 • språk
 • fysisk aktivitet
 • forberedende lese- og skriveaktiviteter 
 • forberedende mattematikkaktiviteter


Utfyllende informasjon om satsningsområdene våre finnes i IST Direkte. 

Barnehagens visjon er Leke, lære, vokse sammen. 

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Første gang du registrerer søknad skal du ikke logge deg inn, men gå direkte til Søke barnehage.

Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

Du må logge deg på via ID-porten

 • Når du skal svare på tilbud
 • Følge saksgangen til søknaden
 • Søke om endring av oppholdstid
 • Si opp plassen

 

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.