Hopp til hovedinnholdet

Riisløkka barnehage

Besøksadresse

Trygve Haavelmosvei 10
2007 Kjeller

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Nina Heia

Assisterende styrer

Siv Lund

Telefon til sonene

Ring direkte til sonene:

Amerika

Europa

Asia

telefon 66938890

Afrika

telefon 66938892

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Fredag 09. februar2018
Tirsdag 03. april 2018
Tirsdag 22. mai 2018
Fredag 07. september 2018
Mandag 05. november 2018

Om barnehagen

Riisløkka ligger landlig til på Kjeller med frodige jorder som nærmeste nabo. Vi er sentralt beliggende rett ved Høyskolen i Akershus og det er kun en kort spasertur på gangvei nordover til Holt/Vestvollen boligområde på Skedsmokorset og sydover til Lillestrøm.  

Riisløkka er en moderne og funksjonell barnehage. Den er utformet for å møte barnehagens nye hverdag med krav til både rammeplanens mål og øvrige forskrifter. Vi har gode lokaler, med store og små rom og et flott uteområde som gir mye spennende lek.

Organisering

Barnehagen er bygget opp som en sonebarnehage med 54 heltidsplasser på 4 soner. Innenfor hver sone er barna delt inn i kontaktgrupper med faste voksenkontakter. Vi har en stor pedagoggruppe, eget fagforum, stort fagarbeider- og assistentmiljø. Riisløkka ledes av styrer og assisterende styrer. Vi har i tillegg en sekretær.

Satsningsområder

Barnehagen er bygget opp etter nye prinsipper og er en barnehage hvor omsorg, lek og læring er barnehagens grunnpilarer. Barna møter en barnehage hvor de kan være med å medvirke i egen hverdag. Personalt legger rammene rundt hverdagen ut fra hva barna er opptatt av og hvilke temaer som er planlagt. Når personalet har laget planer og ulike tilbud til aktiviteter velger barna hva de vil delta i. 

Riisløkka barnehage skal representere et miljø som bygger på, og opp om respekt for menneskeverd og solidaritet og retten til å være forskjellig. Barnehagen skal gi barna et godt miljø med vekt på lek, læring og samvær med andre barn og voksne.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Målet med årsplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Årsplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.