Foreldreundersøkelsen

  • Skalaen går fra 1-6, der 6 er best
  • Svarprosenten var på 65,6 i 2016
  • Resultatene for kommunen sammenlagt omfatter både private og kommunale barnehager
Foreldreundersøkelsen
 Riisløkka barnehageSkedsmo kommune
Tema/år 2016 2014 2016 2014
Barns læring og utvikling  5,1 5,2   5,2  5,2
Foreldresamarbeid  4,8  4,8  5,0  4,9
Ansattes samspill med barna  5,0  4,9  5,1  4,9
Ledelse og organisasjon  5,2  5,2  5,0  4,9
Jeg er samlet sett godt fornøyd med barnehagen  4,9  5,0  5,2  5,1

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?