Hopp til hovedinnholdet

Risløkka barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap og faglighet

Barnehagens mål: Barnehagens ansatte har utviklet et godt medarbeiderskap.
 
Barnehagens tiltak: De ansatte har blitt kjent med de fire områdene i medarbeiderskapshjulet, med fokus på «ansvarlighet og handlingsevne».
Barnehagens mål: De ansattes realfaglige kompetanse er styrket.

Barnehagens tiltak:
Alle ansatte har fått boken "Realfag i barnehagen".
Pedagogenes kompetanse på lærende team er styrket.
Pedagogene har tatt i bruk pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for evaluering.

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Barnehagens mål: Barnehagen har tatt i bruk IST direkte.

Barnehagens tiltak: Ansatte har fått opplæring i IST direkte.
Foreldre har fått opplæring i IST direkte.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Barnehagens mål: Nysgjerrigpermetoden er implementert.

Barnehagens tiltak: Barnehagen har fokus på miljøvern.

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Barnehagens mål: Nysgjerrigpermetoden er implementert.

Barnehagens tiltak: Barnehagen deltar i Rusken-aksjonen og sorterer avfall.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Barnehagens mål: Minoritetsspråklige barn deltar i språkintervensjonsgrupper ved behov.
 
Barnehagens tiltak: Alle minoritetsspråklige barns språkutvikling kartlegges.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Barnehagens tiltak: Vi legger til rette for ansatte som ønsker å videreutdanne seg. 
Pedagogiske ledere har økt sin lederkompetanse.