Risløkka barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap og faglighet

Barnehagens mål: Barnehagens ansatte har utviklet et godt medarbeiderskap.
 
Barnehagens tiltak: De ansatte har blitt kjent med de fire områdene i medarbeiderskapshjulet, med fokus på «ansvarlighet og handlingsevne».
Barnehagens mål: De ansattes realfaglige kompetanse er styrket.

Barnehagens tiltak:
Alle ansatte har fått boken "Realfag i barnehagen".
Pedagogenes kompetanse på lærende team er styrket.
Pedagogene har tatt i bruk pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for evaluering.

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Barnehagens mål: Barnehagen har tatt i bruk IST direkte.

Barnehagens tiltak: Ansatte har fått opplæring i IST direkte.
Foreldre har fått opplæring i IST direkte.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Barnehagens mål: Nysgjerrigpermetoden er implementert.

Barnehagens tiltak: Barnehagen har fokus på miljøvern.

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Barnehagens mål: Nysgjerrigpermetoden er implementert.

Barnehagens tiltak: Barnehagen deltar i Rusken-aksjonen og sorterer avfall.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Barnehagens mål: Minoritetsspråklige barn deltar i språkintervensjonsgrupper ved behov.
 
Barnehagens tiltak: Alle minoritetsspråklige barns språkutvikling kartlegges.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Barnehagens tiltak: Vi legger til rette for ansatte som ønsker å videreutdanne seg. 
Pedagogiske ledere har økt sin lederkompetanse.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.