Sagelva barnehage

Kontakt oss

Besøksadresse

Fjellhammerveien 13
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Eva Moen Dahle

Assisterende styrer

Jane Ryengen

Telefon til avdelingene

Romskipet 64 84 67 94
Galaksen 64 84 67 95
Super Nova 64 84 67 96

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018

Da er barnehagen stengt.

Om barnehagen

Sagelva barnehage åpnet 18. august 2008. Vi har plass til 122 barn fordelt på 5 baser. Barnehagen ligger i gangavstand til både sentrum og togstasjon, og vi har massevis av flotte turmuligheter i nærheten. 

Organisering

Vi ønsker å bli den beste barnehagen i universet, og basene våre heter derfor:

  •  Romskipet (36 barn 3-6 år og 6 voksne)
  • UFO (36 barn 3-6 år og 6 voksne)
  • Galaksen (21 barn 1-3 år og 7 voksne)
  • Super Nova  (20 barn 1-3 år og 7 voksne)
  • Pluto (9 barn og 3 voksne)


Hos oss jobber pedagogene tett sammen i team på 2 og 2. I tillegg har vi en soneleder på småbarn og en soneleder på storebarn. Disse har en koordinerende funksjon på sin sone. Vi er så heldige at vi har egen språkpedagog, samt en kunst- og håndverklærer som jobber hos oss. Disse tar ut grupper med barn og jobber også med sine fagområder på de ulike basene.

Barnehagen er bygget slik at vi har mange rom, og dette er en stor fordel. Vi har mange muligheter og kan dele oss i små grupper; dette gjør vi daglig. Rommene er innredet etter tema, og vi har bl.a: Vannrom, dramarom, musikkrom, datarom, gymrom med mer. Gruppene våre har spennende og variert innhold som bygger på barn og voksnes interesser.

Satsningsområder

I Sagelva barnehage jobber vi med LØFT som står for Løsnings Fokusert Tilnærming. LØFT handler i korte trekk om å se løsninger og tenke hva vi ønsker og hvor vi vil, samt hva skal vi gjøre for å komme dit. Vi fokuserer på å se det positive i hvert enkelt menneske, samt ha respekt og anerkjennelse for hverandre. Dette skaper trygge rammer og positiv stemning og gir god grobunn for barnas utvikling. 

Ett annet satsningsområde hos oss er språk. Vårt fokus her er "samtale med barn". At barna kan uttrykke seg godt og gjøre seg forstått er utrolig viktig for deres trivsel og utvikling.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2017 koster en full plass i barnehage  2 730 kroner per måned, men prisen varierer etter hvor mange dager per uke barnet er fast i barnehagen, og etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Endre kontaktopplysninger
  • Si opp plassen

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Søknadsskjema og regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold.
Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?