Hopp til hovedinnholdet

Sagelva barnehage

Kontakt oss

Besøksadresse

Fjellhammerveien 13
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Eva Moen Dahle

Assisterende styrer

Jane Ryengen

Telefon til avdelingene

Trollstua 97493583
Bamse Brakar 94790561
Kvitebjørn 94792176
Seljefløyten 94795310
Alvesang 94881947
Bjørnen 94780885
Pannekaka 91101474
Smørbukk 90943821
Askeladden 94888973
Reveenka 91359164
Tommeliten 91328562
Soria Moria 91359475

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019

Tirsdag 23. april 2019

Fredag 16. august 2019

Torsdag 31. oktober 2019

Fredag 1. november 2019

Da er barnehagen stengt.

Om barnehagen

Sagelva barnehage åpnet 18. august 2008. Barnehagen har plass til 168 barn som er fordelt 12 avdelinger. 

Barnehagen ligger i gangavstand til både sentrum og togstasjon. Det er også mange fine parker i nærområdet, og vi har Bråtaskogen i nærheten, så vi har mange og varierte turmål. 

Organisering

Barnehagen er organisert i 3 hus. I bygg A har vi avdelingene Kvitebjørn og Seljefløyten med 18 barn i alderen 3-6 år på hver av avdelingene. 

andre del av huset er Bamse Brakar og Trollstua med 18 barn fra 3-6 år på hver av avdelingene. 

hus B har vi avdelingene Alvedans med 12 barn fra 1-3 år, og Bjørnen med 9 barn i samme aldersgruppe. 

andre del av huset er Askeladden med 9 barn og Pannekaka og Smørbukk med 12 barn på hver av avdeling. Barna er fra 1 – 3 år. 

I hus 3 er det avdelingene Reve-enka, Tommeliten og Soria Moria. Soria Moria har 18 barn i alderen 3 –6 år. De to andre avdelingene har 12 barn hver fra 1-3 år. 

Barnehagen har i alt 50 ansatte. Det er: styrer, assisterende styrer, sekretær,  språkpedagog, 18 pedagogiske ledere, 21 fagarbeidere, 1 miljøarbeider, og 6 assistenter. 
 

Satsningsområder

«Et godt sted å være, et godt sted å lære for alle.» I Sagelva møter barna et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barna blir utfordret på sitt eget nivå, slik at de opplever mestringsfølelse og får lyst til å utforske nye utfordringer. 
Vi har tro på og ha en løsningsfokusert tilnærming, LØFT, som handler om å se løsninger, hva ønsker vi og hva må vi gjøre for å komme dit. Vi har fokus på å se det positive i hvert enkelt menneske og møte alle med varme, anerkjennelse og respekt. 

En god barndom handler om å få glede seg over å leke, mulighet til samspill med andre og bidra til egen og andres læring. Derfor er det viktig for oss å sette av god tid til lek, både inne og ute.  Språklig og sosial kompetanse er viktig for at barna skal få gode erfaringer i leken. Vårt hovedtema for 2019, «Vennskap» vil være med på å støtte opp om dette.

 

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.