Hopp til hovedinnholdet

Strømmen barnehage

Besøksadresse

Stalsberggata 34
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Sissel Båtnes

Assisterende styrer

Hanne Brunvoll

Telefon til avdelingene

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 02. januar 2019
Fredag 31. mai 2019
Torsdag 15. august 2019
Fredag 16. august 2019
Fredag 01. november 2019

Om barnehagen

Strømmen barnehage er en barnehage med 7 avdelinger og plass til 92 barn. Vi er en av 5 ressursbarnehager innenfor området spesialpedagogisk hjelp i Skedsmo.

Strømmen barnehage ligger i et rolig villaområde sentralt på Strømmen, med nærhet til Sagdalen barneskole og Frydenlund skole og ressurssenter. Barnehagen har gangavstand til bibliotek, kirke, museum og friluftsområder.

Organisering

Vi har 2 småbarnsavdelinger, 2 storebarnsavdelinger og 3 forsterkede avdelinger.

På de forsterkede avdelingene er personalressursene økt i forhold til barnetallet. 

  • En avdeling er for barn med stor grad av funksjonsnedsettelse, med inntil 5 plasser.
  • En avdeling har en blandet gruppe med inntil 18 barn der noen av barna har ulike typer vansker.
  • Den siste forsterkede avdelingen har 15 plasser hvorav 5 av barna har en diagnose i autismespekteret eller vansker.

Ansatte

Vi er tilsammen 32,5 årsverk og personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, miljøterapeuter, språkpedagog, spesialpedagoger, assisterende styrer og styrer.

Satsningsområder

Vår barnehage representerer et mangfold. Vi har barn med funksjonsnedsettelse, barn med flerkulturell bakgrunn og barn med særlige behov i barnegruppene våre. Vi har også et personal med ulik kompetanse, interesser og kulturell bakgrunn. Vi jobber med å synliggjøre mangfoldet som finnes i barnehagen. Vi vil gi barna varierte erfaringer. Vi ønsker et inkluderende fellesskap hvor alle kjenner trygghet.

De kommunale barnehagene i Skedsmo har felles planer for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet og handlingsplaner innenfor IKT, språk og matematikk.

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold. Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.

Årsplan