Strømmen barnehage

Besøksadresse

Stalsberggata 34
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Sissel Båtnes

Assisterende styrer

Hilde Uggerud

Telefon til avdelingene

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Barnehageportalen

Logg på Barnehageportalen

Barnehageportalen er Skedsmo-barnehagenes læringsplattform.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Tirsdag 2. januar 2018
Fredag 18.mai 2018
Fredag 17. august 2018
Tordag 1. november 2018
Fredag 2. november 2018

Om barnehagen

Strømmen barnehage ble høsten 2016 en 7 avdelings barnehage med plass til 92 barn. 

Vi er en av Skedsmos 4 ressursbarnehager innenfor området spesialpedagogisk hjelp.

Strømmen barnehage åpnet dørene i 1955 og er en av Skedsmo kommunes eldste barnehager. 2002 var et historisk år for Strømmen barnehage. Fra å ha vært en tradisjonell to-avdelingsbarnehage med 36 barn, ble vi en basebarnehage med ca 100 plasser.

Strømmen barnehage har beliggenhet i et rolig villaområde sentralt på Strømmen, med nærhet til både Sagdalen barneskole og Stalsberg ungdomsskole. Barnehagen har gangavstand til fasiliteter som bibliotek, kirke, museum og friluftsområder. 

Organisering

Fra høsten 2016 blir det 2 ordinære småbarnsavdelinger, 2 ordinære storebarnsavdelinger og 3 forsterkede avdelinger.

På de forsterkede avdelingene er personalressursene økt i forhold til barnetallet. En avdeling vil være for barn med stor grad av nedsatt funksjonsevne, med inntil 5 plasser.

En avdeling vil ha en blandet gruppe med inntil 18 barn der noen av barna har ulike typer vansker.

Den siste forsterkede avdelingen vil ha 15 plasser hvorav 5 av barna har en diagnose i autismespekteret eller vansker innenfor kommunikasjon, sosiale ferdigheter og atferd.

Ansatte

Vi blir tilsammen 32,5 årsverk og personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, miljøterapeuter, språkpedagog, spesialpedagoger, assisterende styrer og styrer. 

Satsningsområder

Vår barnehage representerer et mangfold. Vi har barn med nedsatt funksjonsevne, barn med en flerkulturell bakgrunn og barn med særlige behov i barnegruppene våre. Vi har også et personal med ulik kompetanse, interesser og kulturell bakgrunn. Vi jobber med å synliggjøre mangfoldet som finnes i barnehagen. Vi vil gi barna varierte erfaringer. Vi ønsker et inkluderende fellesskap hvor alle kjenner trygghet.

Som alle de kommunale barnehagene i Skedsmo har vi plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet, og handlingsplaner innenfor IKT, språk og matematikk.

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.01. 2017 koster en full plass i barnehage  2 730 kroner per måned, men prisen varierer etter hvor mange dager per uke barnet er fast i barnehagen, og etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten

  • Når du skal svare på tilbud
  • Følge saksgangen til søknaden
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Endre kontaktopplysninger
  • Si opp plassen

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Søknadsskjema og regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Årsplanen gir informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.
De ansatte i barnehagen planlegger, gjennomfører og vurderer barnehagens pedagogiske innhold.
Årsplanen gir en forpliktende ramme i dette arbeidet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?