Hopp til hovedinnholdet

Tæruddalen barnehage

Besøksadresse

Tæruddalen 6
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Merete Løland

Ass. styrer

Merete Vagstad

Telefon til avdelingene

Blåklokke 904 06 675
Tusenfryd 906 09 327
Hvitveis 906 11 849

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Onsdag 2. januar 2019
Fredag 31. mai 2019
Fredag 16. august 2019
Torsdag 31.oktober 2019
Fredag  1. november 2019
Barnehagen er stengt disse dagene

Om barnehagen

Den opprinnelige Tæruddalen barnehage ble bygget i 1988 og ligger i selve Tæruddalen med skogen som nærmeste nabo.

Organisering

Barnehagen har 41 barn fordelt på  3 avdelinger: Blåklokke med  9 barn  på 1-2 år. Hvitveis har 14 barn fra  2-6 år og Tusenfryd har 18 barn mellom 3-6 år.

Ansatte

Barnehagen har 11 årsverk hvorav 3 pedagogiske ledere, 6 assistenter og 1 støttepedagog.

Satsningsområder

  • Fremme sosial- og emosjonell kompetanse hos barna. 
  • Kvalitet på språkutviklingen. 
  • Medvirkning.
  • Realfag.

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Målet med årsplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Årsplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.