Tæruddalen barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap og samspill

Enhetens mål: Øke bevisstheten omkring egen rolle i utviklingen av et godt arbeidsmiljø

Enhetens tiltak: Tæruddalen barnehage har valgt ut områdene medarbeiderskap og samspill. På planleggingsdager og personalmøter har vi startet med å definere begrepene medarbeiderskap og samspill. I grupper har vi diskutert kjennetegn på godt medarbeiderskap. Fokuset fremover blir å jobbe med forventninger- og rolleavklaring i egen organisasjon.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: Personalet blir kjent med «Nysgjerrigpermetoden» og tar den i bruk.

Enhetens tiltak: Personalet utforsker, undrer seg og eksperimenterer sammen med barna ved bruk av «Nysgjerrigpermetoden»

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Per dags dato har vi ingen minoritetsspråklige barn

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Opprettholde høy faglig fokus for å beholde og rekruttere pedagoger.

Enhetens tiltak: Utvikle en reflekterende kultur med fokus på felles oppdragsforståelse. Kompetanseheving gjennom å delta på nettverk, kurs og konferanser. Fokusere på barnehagelæreren som leder. Vurdere endring av stillingshjemler ved oppsigelse.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?